Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 14:00, Sala 6
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jun 2019. u 14:00, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 12. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
65.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
66.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
73.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
75.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
76.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3

Sociologija
dr Zoran Radulović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.7/2017Andrea Mašić21. Jun 2019.
2.39/2017Emilija Petrović21. Jun 2019.
3.61/2017Vasilije Bibić21. Jun 2019.
4.101/2017Snežana Blagojević21. Jun 2019.
5.318/2017Sara Rudić21. Jun 2019.
6.1/2018Maria Timčenko21. Jun 2019.
7.4/2018Nina Spasojević21. Jun 2019.
8.8/2018Milena Cvejić21. Jun 2019.
9.10/2018Tijana Mićović21. Jun 2019.
10.11/2018Stefan Zdravković21. Jun 2019.
11.12/2018Teodora Vučićević21. Jun 2019.
12.13/2018Anđela Škobić21. Jun 2019.
13.14/2018Jelena Rajić21. Jun 2019.
14.15/2018Dragica Tomić21. Jun 2019.
15.17/2018Rebeka Kerekeš21. Jun 2019.
16.18/2018Katarina Kapunac21. Jun 2019.
17.19/2018Dejana Jovanović21. Jun 2019.
18.21/2018Anja Bosanac21. Jun 2019.
19.23/2018Anja Lalović21. Jun 2019.
20.25/2018Ana Živković21. Jun 2019.
21.29/2018Milja Čigoja21. Jun 2019.
22.32/2018Ana Ikić21. Jun 2019.
23.33/2018Katarina Vržina21. Jun 2019.
24.35/2018Bojana Ivić21. Jun 2019.
25.36/2018Jelena Parezanović21. Jun 2019.
26.37/2018Katarina Stokić21. Jun 2019.
27.40/2018Nina Batinić21. Jun 2019.
28.41/2018Marko Radivojević21. Jun 2019.
29.43/2018Jovana Nikolić21. Jun 2019.
30.44/2018Nenad Ristić21. Jun 2019.
31.45/2018Jelena Pandurov21. Jun 2019.
32.46/2018Petar Šulović21. Jun 2019.
33.49/2018Stefan Stanimirović21. Jun 2019.
34.50/2018Danijela Paunović21. Jun 2019.
35.51/2018Marijana Bjelanović21. Jun 2019.
36.53/2018Milena Šiljić21. Jun 2019.
37.54/2018Jelena Čolić21. Jun 2019.
38.57/2018Stefan Ristić21. Jun 2019.
39.59/2018Jelena Janićijević21. Jun 2019.
40.61/2018Marija Jelača21. Jun 2019.
41.62/2018Jovana Pašajlić21. Jun 2019.
42.63/2018Milica Mehanović21. Jun 2019.
43.64/2018Nina Mlađenović21. Jun 2019.
44.68/2018Natalija Stanić21. Jun 2019.
45.70/2018Milan Grubor21. Jun 2019.
46.78/2018Anita Cvetković21. Jun 2019.
47.79/2018Ana Domanović21. Jun 2019.
48.91/2018Ivana Drinjak21. Jun 2019.
49.96/2018Anja Pavićević21. Jun 2019.
50.97/2018Nikola Pešić21. Jun 2019.
51.98/2018Jelena Njegomirović21. Jun 2019.
52.104/2018Anđela Stojković21. Jun 2019.
53.106/2018Tanja Senković21. Jun 2019.
54.108/2018Nina Petrović21. Jun 2019.
55.109/2018Milica Damljanović21. Jun 2019.
56.111/2018Jelena Vujnić21. Jun 2019.
57.112/2018Aleksandra Luković21. Jun 2019.
58.114/2018Anđela Jeremić21. Jun 2019.
59.115/2018Danijela Šamšal21. Jun 2019.
60.117/2018Kristina Jeveričić21. Jun 2019.
61.120/2018Luka Staletović21. Jun 2019.
62.122/2018Iva Nenezić21. Jun 2019.
63.125/2018Livija Kalmar21. Jun 2019.
64.126/2018Lazar Ilić21. Jun 2019.
65.127/2018Darko Stošić21. Jun 2019.
66.128/2018Mihajlo Rančić21. Jun 2019.
67.129/2018Dunja Ljubinković21. Jun 2019.
68.131/2018Nina Velimirović21. Jun 2019.
69.133/2018Marija Nenadović21. Jun 2019.
70.134/2018Nikolina Petrović21. Jun 2019.
71.136/2018Dragana Vitorović21. Jun 2019.
72.137/2018Nikola Lepojević21. Jun 2019.
73.138/2018Đorđe Petrović21. Jun 2019.
74.139/2018Tamara Pjevović21. Jun 2019.
75.140/2018Tamara Mihajlov21. Jun 2019.
76.141/2018Anđela Čakarević21. Jun 2019.
77.142/2018Anica Krunić21. Jun 2019.
78.147/2018Tara Petrović21. Jun 2019.
79.148/2018Izabela Milošević21. Jun 2019.
80.149/2018Isidora Simić21. Jun 2019.
81.150/2018Nikolina Dabić21. Jun 2019.
82.154/2018Nikola Danilović21. Jun 2019.
83.155/2018Katarina Cvetojević21. Jun 2019.
84.156/2018Marko Stojadinović21. Jun 2019.
85.159/2018Luka Mijanović21. Jun 2019.
86.161/2018Marija Lazić21. Jun 2019.
87.165/2018Milica Mićović21. Jun 2019.
88.167/2018Aleksandar Mihajlović21. Jun 2019.
89.168/2018Milica Nenadović21. Jun 2019.
90.170/2018Stefan Vujičić21. Jun 2019.
91.174/2018Nikolina Mijatović21. Jun 2019.
92.175/2018Mladen Marinković21. Jun 2019.
93.177/2018Maja Purenović21. Jun 2019.
94.187/2018Aleksandar Petrović21. Jun 2019.
95.190/2018Danijela Tomić21. Jun 2019.
96.195/2018Miloš Jovanović21. Jun 2019.
97.196/2018Tijana Stević21. Jun 2019.
98.203/2018Ana Baranj21. Jun 2019.
99.205/2018Tijana Žunić21. Jun 2019.
100.208/2018Jelena Ćendić21. Jun 2019.
101.210/2018Ana Jovanović21. Jun 2019.
102.211/2018Nevena Jovanić21. Jun 2019.
103.215/2018Željana Nisić21. Jun 2019.
104.218/2018Kristina Vujičić21. Jun 2019.
105.223/2018Teodora Ilić21. Jun 2019.
106.224/2018Živkica Milojković21. Jun 2019.
107.227/2018Anđela Milikić21. Jun 2019.
108.229/2018Nevena Kovačević21. Jun 2019.
109.231/2018David Gavrilović21. Jun 2019.
110.232/2018Tijana Petrović21. Jun 2019.
111.233/2018Milan Vrtača21. Jun 2019.
112.234/2018Nenad Reljić21. Jun 2019.
113.235/2018Mihailo Petrović21. Jun 2019.
114.236/2018Anja Zarić21. Jun 2019.
115.237/2018Kostadin Radenković21. Jun 2019.
116.239/2018Kristina Bojović21. Jun 2019.
117.241/2018Bojana Pantelić21. Jun 2019.
118.246/2018Sanja Jovanović21. Jun 2019.
119.249/2018Aleksandar Ilić21. Jun 2019.
120.254/2018Tamara Trajković21. Jun 2019.
121.256/2018Ana Vidović21. Jun 2019.
122.257/2018Filip Jeremić21. Jun 2019.
123.259/2018Tijana Mitrović21. Jun 2019.
124.262/2018Teodora Marić21. Jun 2019.
125.263/2018Viktorija Koković21. Jun 2019.
126.264/2018Jelena Barjaktarević21. Jun 2019.
127.265/2018Helena Marić21. Jun 2019.
128.266/2018Tanja Jović21. Jun 2019.
129.267/2018Stefan Armuš21. Jun 2019.
130.269/2018Teodora Avramović21. Jun 2019.
131.271/2018Marija Stajić21. Jun 2019.
132.273/2018Anđela Rahović21. Jun 2019.
133.276/2018Nikoleta Trajković21. Jun 2019.
134.278/2018Aleksandar Cvetković21. Jun 2019.
135.279/2018Pavle Maksimović21. Jun 2019.
136.280/2018Tamara Prvulović21. Jun 2019.
137.281/2018Bogdan Živojinović21. Jun 2019.
138.282/2018Vojin Anđelić21. Jun 2019.
139.285/2018Katarina Đurović21. Jun 2019.
140.287/2018Dimitrios Theodoros Statiris21. Jun 2019.
141.290/2018Milena Miladinović21. Jun 2019.
142.292/2018Dina Gošev21. Jun 2019.
143.295/2018Jovan Matović21. Jun 2019.
144.296/2018Anđela Dančulov21. Jun 2019.
145.299/2018Luka Kozić21. Jun 2019.
146.303/2018Sandra Oreščanin21. Jun 2019.
147.304/2018Marija Vesić21. Jun 2019.
148.307/2018Jovana Lakićević21. Jun 2019.