Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić -
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević -
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević -
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević -
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
23.Sociologijadr Zoran Radulović -
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić -
25.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić -
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
52.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
57.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
58.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
59.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić -
60.Medijske komunikacijedr Vladimir Pavković -
61.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković -
62.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić -
63.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
64.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov -
65.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
66.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
71.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Poslovni turizamdr Dario Šimičević -
82.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić -
83.Rezervacioni sistemi u turizmudr Anđelka Štilić -
84.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović -

Engleski jezik "B" 3
dr Milina Kosanović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN