Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 3

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
3.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić -
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević -
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović -
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević -
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović -
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević -
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
24.Sociologijadr Zoran Radulović -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić -
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić -
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
55.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić -
56.Turistički proizvod i razvoj destinacijamr Jasmina Leković -
57.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević -
58.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
60.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović -
61.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
62.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić -
77.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević -
78.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić -