Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
3.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
4.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
5.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
6.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
7.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
8.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
9.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
10.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
11.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
12.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
13.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
14.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
15.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
16.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
17.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
18.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
19.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
20.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
22.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
23.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
24.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
25.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
26.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
28.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2