Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 02. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
55.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
56.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
58.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
61.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
76.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
77.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
78.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a