Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
26.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
27.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
28.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
30.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
31.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić -
32.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
33.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
36.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
40.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
43.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
45.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
46.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
47.Poslovna etika i komuniciranje u turizmudr Vladimir Pavković -
48.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
49.Posebni oblici turizmadr Goran Jević -
50.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
52.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
54.Menadžment hotelskih preduzećadr Goran Jević -
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
56.Menadžment u saobraćajudr Aleksandra Tornjanski -
57.Menadžment u saobraćajudr Violeta Tošić -
58.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
59.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
62.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
64.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
65.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
66.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
69.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
73.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić 06. Nov 2018. u 11:00, Sala А2
74.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
75.E-marketing u turizmudr Anđelka Štilić -
76.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
77.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
78.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a