Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
8.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
27.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
30.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
31.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
32.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
33.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
36.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
40.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
43.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
45.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
46.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
47.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
48.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
49.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
50.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
51.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
52.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
53.Menadžment u saobraćajudr Aleksandra Tornjanski . . u ,
54.Menadžment u saobraćajudr Violeta Tošić . . u ,
55.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
56.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
57.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
58.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
59.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
60.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
61.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
62.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
63.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
65.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
66.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
67.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
68.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
69.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
70.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić 06. Nov 2018. u 11:00, Sala А2
71.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
72.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
73.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
74.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09