Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 07. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 05. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 01. Nov 2018. u 09:00, Kabinet 1
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 05. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković -
30.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević -
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić -
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić -
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić -
61.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković -
62.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević -
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
72.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević -
74.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -
75.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -