Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2007-08

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
16.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
17.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
18.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
20.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
22.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
28.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
31.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
32.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
38.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
44.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
45.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
54.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
55.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
56.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
60.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
61.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
62.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
66.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
70.Elektronski marketingdr Anđelka Štilić -
71.Elektronski marketingmr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
72.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
73.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
76.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
80.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2