Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 4

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić -
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević -
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović -
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević -
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović -
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević -
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
23.Sociologijadr Zoran Radulović -
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić -
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić -
31.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
52.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
54.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
61.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
62.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
63.Prodaja i recepcijsko poslovanjedr Aleksandra Tornjanski -
64.Prodaja i recepcijsko poslovanjedr Goran Jević -
65.Operativni menadžment u hotelijerstvudr Goran Jević -
66.Operativni menadžment u hotelijerstvumr Jasmina Leković -
67.Upravljanje prihodima u hotelijerstvudr Georgi Genov -
68.Upravljanje hotelskim personalomdr Jelisaveta Vučković -
69.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
70.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
71.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
72.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
73.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
74.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
75.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
77.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
78.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
79.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
80.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
81.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
82.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
83.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić -
84.Rezervacioni sistemi u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Menadžment hotelskog domaćinstvadr Obren Drljević -
86.Menadžment hotelskog domaćinstvadr Dragan Živković -
87.Menadžment hotelskog domaćinstvadr Georgi Genov -
88.Poslovni turizamdr Dario Šimičević -
89.Menadžment hrane i pićadr Obren Drljević -