Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić . . u ,
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić . . u ,
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević . . u ,
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić . . u ,
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović . . u ,
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić . . u ,
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek . . u ,
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović . . u ,
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo . . u ,
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević . . u ,
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić . . u ,
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek . . u ,
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović . . u ,
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo . . u ,
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević . . u ,
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović . . u ,
24.Sociologijadr Zoran Radulović . . u ,
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić . . u ,
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković . . u ,
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska . . u ,
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić . . u ,
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović . . u ,
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić . . u ,
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić . . u ,
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić . . u ,
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska . . u ,
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović . . u ,
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević . . u ,
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović . . u ,
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo . . u ,
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević . . u ,
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić . . u ,
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov . . u ,
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević . . u ,
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
55.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić . . u ,
56.Turistički proizvod i razvoj destinacijamr Jasmina Leković . . u ,
57.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević . . u ,
58.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
59.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović . . u ,
60.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
61.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović . . u ,
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo . . u ,
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević . . u ,
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović . . u ,
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić . . u ,
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek . . u ,
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo . . u ,
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević . . u ,
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić . . u ,
77.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević . . u ,
78.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09