Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić -
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević -
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević -
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -
19.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević -
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
23.Sociologijadr Zoran Radulović -
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić -
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
29.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić -
31.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
54.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
59.Medijske komunikacijedr Vladimir Pavković -
60.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić -
61.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković -
62.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić -
63.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
64.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
65.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov -
66.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
76.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
78.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Poslovni turizamdr Dario Šimičević -
82.Rezervacioni sistemi u turizmudr Anđelka Štilić -
83.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić -
84.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović -

Ruski jezik "A" 3
Milana Borković

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN