Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUN 2007.

29. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ INFORMATIKE

Objavljen je spisak studenata koji su stekli pravo da izau na praktini deo ispita iz predmeta INFORMATIKA U TURISTIKOM POSLOVANJU (prof. dr Rade Stanki).

STRUČNI SARADNIK
Miloš Nicić

dalje
28. jun 2007.
RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU

Objavljena je JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA KOLSKE 2007/2008. GODINE STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM. Listu moete videti kada kliknete na link "DALJE".

Reenja testova koji su bili na prijemnom ispitu, moete videti OVDE.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

dalje
25. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ STATISTIKE

Spisak studenata koji su polozili pismeni deo ispita iz STATISTIKE u junskom ispitnom roku.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić

dalje
25. jun 2007.
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Objavljen je raspored polaganja prijemnog ispita po grupama i terminima.

Raspored prostorija u kojima se polae prijemni ispit moete videti OVDE.

Reenja testova koji su bili na prijemnom ispitu, moete videti OVDE.

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA

dalje
21. jun 2007.
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ INFORMATIKE

Popravni kolokvijum iz INFORMATIKE U TURIZMU e biti odran 4. JULA 2007. godine u 1200 asova.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Miroslav Milićević

21. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ FRANCUSKOG

Objavljen je spisak studenata koji se pozivaju na usmeni deo ispita iz FRANCUSKOG JEZIKA.

PREDMETNI NASTAVNIK
Jelena Milošević

dalje
21. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ MARKETINGA

Objavljeni su rezultati ispitnog kolokvijuma iz predmeta MARKETING U TURIZMU kod prof. dr Jovana Popeskua.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku

dalje
21. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA

Objavljen je spisak studenata koji treba da se jave predmetnom nastavniku radi utvrivanja konane ocene iz MENADMENTA TURISTIKE DESTINACIJE kod prof. dr Jovana Popeskua.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku

dalje
15. jun 2007.
UPLATE ZA PRIJEMNI

Sve uplate u vezi sa polaganjem prijemnog ispita i upisom, budui studenti mogu izvriti na alteru Kredi banke u prostorijama kole.

Na alteru se dobijaju i sve potrebne uplatnice.

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA

13. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ FINANSIJA

Objavljeni su rezultati ispita iz FINANSIJSKOG MENADMENTA koji se odrao 13.06.2007. godine.

STRUČNI SARADNIK
Mirjana Obadović

dalje
12. jun 2007.
KOKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU

Na osnovu lana 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Slubeni glasni RS" 76/05), Visoka turistika kola strukovnih studija u Beogradu raspisuje KONKURS ZA UPIS studenata u prvu godinu osnovnih studija za kolsku 2007/2008. godinu.

U prvu godinu osnovnih studija Visoka turistika kola strukovnih studija, na studijski program EKONOMIJA I TURIZAM upisae ukupno 400 studenta, od toga:

 • 100 studenta koji se finansiraju iz budeta,
 • 300 studenta koji plaaju kolarinu.

Osnovne strukovne studije traju tri godine - 180ESPB bodova.

U prvu godinu osnovnih studija moe se upisati lice sa steenim srednjim obrazovanjem u etvorogodinjem trajanju.

Svi kandidati polau prijemni ispit iz:

 • jednog stranog jezika (engleski jezik, nemaki jezik, francuski jezik i ruski jezik) po sopstvenom izboru;
 • jednog od strunih predmeta, po sopstvenom izboru:
  a) Ekonomika turizma i agencijsko i hotelijersko poslovanje
  b) Osnovi ekonomije
  c) Geografija

Prvi upisni rok traje od 20. juna do 12. jula 2007. godine:

 • prijavljivanje kandidata 20., 21. i 22. juna od 900 do 1600
 • Polaganje prijemnog ispita 27. juna u 1200 i 1400

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 3000,oo dinara

kolarina za studente domae dravljane koji plaaju kolarinu iznosi 37.000,00 dinara. kolarina za studente strance iznosi 1000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Uslovi za odreivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi bie usklaeni sa odredbama zajednikog konkursa.

U cilju usklaivanja steenog strunog naziva diplomirani studenti Vie turistike kole mogu se upisati u Visoku turistiku kolu strukovnih studija. Upis e se obaviti u septembru mesecu 2007. godine, u postupku i pod uslovima koje e kola naknadno utvrditi i objaviti na sajtu i oglasnoj tabli.

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA

dalje
08. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ ENGLESKOG (M. MRĐENOVAČKI)

Objavljeni su rezultati ispita iz ENGLESKOG JEZIKA.

PANJA: Zbog bolesti predmetnog nastavnika, promenjeni su termini usmenog dela ispita kod predavaa M. Mrenovaki (novi termini se nalaze u nastavku vesti).

PREDMETNI NASTAVNIK
Milina Mrđenovački

dalje
08. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ ENGLESKOG (V. CAGA)

Objavljeni su rezultati ispita iz ENGLESKOG JEZIKA.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

dalje
08. jun 2007.
REZULTATI ISPITA IZ INFORMATIKE

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta INFORMATIKA U TURIZMU.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Miroslav S. Milićević, dipl. ing.

dalje
07. jun 2007.
REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ STATISTIKE

Objavljen je spisak studenata koji su poloili pismeni deo ispita iz Statistike.

PREDMETNI NASTAVNIK
prof. dr Vladislav Đolević

dalje
05. jun 2007.
PROMENJENI TERMINI ISPITA

Obavetavamo studente da je promenjen termin ispita iz predmeta POSEBNI OBLICI TURIZMA, kao i da e predmet ispitivati dr Sneana teti i mr Milenko uri.

Novi termini su:

 • 29. JUN 2007. u 900 (dr Sneana teti)
 • 29. JUN 2007. u 1000 (mr Milenko uri)

Prijavljeni studenti su razvrstani na spiskove kod ova dva ispitivaa.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

04. jun 2007.
REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultati treeg kolokvijuma iz predmeta STATISTIKA / STATISTIKA U TURIZMU.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić

dalje
01. jun 2007.
SVEČANA DODELA DIPLOMA

POZIVAJU SE STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI od 01. januara 2006. godine do 15. maja 2007. godine, NA SVEANU DODELU DIPLOMA KOJA E SE ODRATI u ETVRTAK 7. juna 2007. godine, u 12,00 asova, u sali V.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09