Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUL 2014.

12. jul 2014.
SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK

Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

za upis kandidata u septembarskom upisnom roku. Na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u drugom upisnom roku školske 2014/2015. godine upisuje se šezdeset i jedan (61) kandidat.

Prijavljivanje kandidata 1 i 2.09.2014.
od 900 do 1400
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 3.09.2014.
u 1400
Polaganje prijemnog ispita 4.09.2014.
u 1100 (sala V)
Objavljivanje jedinstvene rang liste 5.09.2014.
u 1400
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
8.09.2014.
od 800 do 1000
Donošenje odluke po prigovoru 8.09.2014.
od 1000 do 1100
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole
8.09.2014.
od 1100 do 1200
Rešavanje po žalbi 8.09.2014.
od 1200 do 1300
Objavljivanje konačne rang liste 8.09.2014.
do 1700
Upis primljenih kandidata 10.09.2014.
od 900 do 1400

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

Detaljne informacije možete pogledati klikom na link

12. jul 2014.
Konsultacije u avgustu mesecu

Konsultacije u avgustu mesecu održavaće se od 18. avgusta po sledećem rasporedu:

 • profesori će održavati konsultacije sredom u vremenu od 11-13 časova, a predavači i stručni saradnici ponedeljkom i sredom u vremenu od 11-13 časova.

12. jul 2014.
Obaveštenje - Važno

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora Visoka turistička škola neće raditi od 14. jula do 17. avgusta 2014. godine. Prvi radni dan je ponedeljak 18. avgust 2014. godine.

10. jul 2014.
Izborni predmeti za kandidate koji upisuju prvu godinu studija školske 2014/2015.

Molimo kandidate da se pre upisa informišu o sadržaju izbornih predmeta (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva). Kandidat, prilikom upisa, bira jedan predmet, a kratak sadržaj predmeta može se pogledati klikom na link IZBORNI PREDMETI.

Studenti su dužni da se prilikom upisa opredele za jezike koje će učiti. Bira se jezik A i jezik B od kojih jedan mora biti Engleski jezik.

10. jul 2014.
Ispit iz predmeta Turistička geografija (dr S. Štetić)

 • 20.08. u 08,30 svi stari studenti upisani zaključno sa 2008. godinom, Sala A3
 • 21.08. u 08,30 svi studenti generacije upisane 2009, 2010. i 2011 godine, Sala A3
 • 23.08. u 09,00 svi studenti generacije upisane 2012 i 2013. godine, Učionica 1

10. jul 2014.
Usmeni ispit iz Engleskog jezika

Studenti koji su položili pismeni deo ispita u prethodnom roku polažu usmeni deo ispita 18. avgusta 2014. godine prema sledećem rasporedu:

 • mr S. Kesić u 10.30h, Učionica 1
 • mr I. Milošević u 10h, Učionica 2
 • mr E. Lipovšek u 8.30h, Učionica 2
 • mr M. Kosanović u 10h, sala A1

10. jul 2014.
Raspored polaganja ispita iz Računovodstva, zakazanog za 22.08.2014. godine u 10 časova, sala 5

I grupa:

polaže od 10 časova u sali 5:

- generacija 1985; 1997; 1998; 1999; 2002; 2003; 2006; 2007/2008; 2009/2010 i generacija 2011 do kraja

II grupa:

polaže od 12 ³º časova u sali 5:

- generacija 2012. do kraja

Napomena:

Na ispitu je dozvoljeno: upotreba kontnog plana, digitrona i hemijske olovke ili penkala.

Nije dozvoljeno: upotreba mobilnog telefona, knjige, zbirke zadataka ili bilo kakvog drugog papira i sl. Zakašnjenje studenata neće se tolerisati.

Obaveštenje: Studenti su obavezni da na ispitu prilikom predaje pismenog dela rada prilože i popunjenu ispitnu prijavu (crvenu).

dr Zoran Milenković

10. jul 2014.
Rezutati I i II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija-generacija studenata 2011

Rezutati I i II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija, za generaciju studenata 2011, koji su u školskoj 2013/14 upisani kao studenti II godine.

10. jul 2014.
Usmeni ispit iz Nemačkog, Francuskog i Ruskog jezika

Studenti koji su položili pismeni deo ispita u prethodnom roku polažu usmeni deo ispita 19. avgusta 2014. godine prema sledećem rasporedu:

 • u 10h ispit iz Francuskog jezika, Sala A6
 • u 10,30h ispit iz Nemačkog jezika (mr Ivana Stojanović), Učionica 1
 • u 11,30h ispit iz Nemačkog jezika (mr Maša Polillo), Učionica 2
 • u 13h ispit iz Ruskog jezika (Natalija Radosavljević), Učionica 1.

10. jul 2014.
Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015.

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA

  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi)
 3. INDEKS (dobija se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3500 DINARA (indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje)
 6. DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 20.000 ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU.

UPLATE SE VRŠE ODVOJENO (dve posebne original uplatnice, troškovi upisa, I rata školarine) NA ŽIRO RAČUN: 840-2056666-09

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Molimo kandidate koji se upisuju u SUBOTU, da obrate pažnju na radno vreme pošta i banaka koje je skraćeno i da blagovremeno izvrše uplatu.

10. jul 2014.
Konačna rang lista za upis studenata

KONAČNA RANG LISTA I RASPORED UPISA

 1. Kandidati od broja 1. do broja 110. upisuju se na teret budžeta.
  Kandidati koji su stekli pravo da studiraju na teret budžeta, a ne upišu se u navedenom terminu gube pravo na naknadni upis na teret budžeta.
 2. Kandidati od broja 111. do broja 365. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 3. Upis kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 110, obaviće se OBAVEZNO U PETAK, 11. JULA OD 800 DO 1300. U 1300 izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 111. do 130. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
 4. Kandidati sa rednim brojevima od 111. do 200. upisaće se OBAVEZNO U PETAK, 11. JULA OD 1300 DO 1500.
 5. Kandidati sa rednim brojevima od 201. do 365. upisaće se OBAVEZNO U SUBOTU, 12. JULA OD 800 DO 1500.
 6. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu škole u SUBOTU 12. JULA 2014. godine do 1700 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Molimo kandidate koji se upisuju u SUBOTU, da obrate pažnju na radno vreme pošta i banaka koje je skraćeno i da blagovremeno izvrše uplatu.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

dalje
06. jul 2014.
Kalendar upisa 2014/2015

PRVI KONKURSNI ROK traje od 2. jula do 13. jula 2014. godine

Prijavljivanje kandidata

ZAVRŠENO

2, 3. i 4. jula
od 900 do 1600
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita

ZAVRŠENO

5. jula
do 1700
Polaganje prijemnog ispita po grupama

ZAVRŠENO

7. jula
u 1100 i 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste

ZAVRŠENO

8. jula
do 1700
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi

ZAVRŠENO

9. jula
od 800 do 1000
Donošenje odluke po prigovoru

ZAVRŠENO

9. jula
od 1000 do 1100
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole

ZAVRŠENO

9. jula
od 1100 do 1200
Rešavanje po žalbi

ZAVRŠENO

9. jula
od 1200 do 1300
Objavljivanje konačne rang liste

ZAVRŠENO

10. jula
do 1700
Upis primljenih kandidata 11. i 12. jula
od 800 do 1600

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA SE OBAVLJA ISKLJUČIVO PREMA OBJAVLJENOM RASPOREDU.OVAJ RASPORED NA SAJTU ŠKOLE BIĆE ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

05. jul 2014.
Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe (dr Bojana Plemić)

Studenti koji polažu ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam u SEPTEMBARSKOM roku kod dr Bojane Plemić, polagaće ispit u sledećim terminima:

 • 27.08. u 9,00 studenti generacije 2013/14 Sala A2
 • 28.08. u 9,00 svi stari student Sala A2

05. jul 2014.
Raspored polagnja prijemnog ispita

OBJAVLJEN JE RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U VISOKU TURISTIČKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2014/15. GODINU.

Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u ponedeljak, 7. jula 2013. od 9 do 10 časova.

Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu ličnu kartu (ili pasoš), karticu sa šifrom i hemijske olovke.

Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.

Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.

dalje
03. jul 2014.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u UTORAK 08. Jula 2014. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

03. jul 2014.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u UTORAK 08. Jula 2014. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

02. jul 2014.
BG PRAKSA 2014

Pozivamo sve zainteresovane studente treće godine Visoke turističke škole da se prijave za učešće u programu Univerzitetske radne prakse “BG praksa 2014”.

“BG praksa” se realizuje petu godinu za redom na osnovu potpisanog protokola o saradnji između Univerziteta u Beogradu i Gradske uprave grada Beograda u oblasti organizovanja i realizovanja univerzitetske radne prakse studenata. U programu Univerzitetske radne prakse, ove godine, učestvuje 16 gradskih preduzeća, 17 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave, 11 gradskih opština, 14 ustanova kulture, 5 sportskih centara i Gradsko veće grada Beograda.

Otvoreno je ukupno 335 mesta na 235 pozicija na kojima će studenti završnih godina imati priliku da, uz podršku mentora, steknu vredno radno iskustvo. Svi polaznici će po završetku programa dobiti potvrdu o obavljenoj praksi. “BG praksa” će se, ove godine, realizovati kao dvomesečna letnja praksa bez novčane nadoknade počevši od 1. avgusta 2014. godine.

Ovogodišnji poziv je upućen studentima sa 24 fakulteta Univerziteta u Beogradu, tri fakulteta Univerziteta Umetnosti i Visokoj turističkoj školi strukovnih studija iz Beograda, kao jedinoj visokoj školi strukovnih studija.

Konkurs traje od 27. juna do 10. jula 2014. godine, a zainteresovani studenti se mogu prijaviti elektronskim putem (neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju).

Ako želite da se detaljnije informišete i prijavite za praksu, kliknite na baner.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09