Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

AVGUST 2017.

31. avg 2017.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2017/2018. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 6. i 7. septembra od 900 do 1300 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.
Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

31. avg 2017.
Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

Objavljeni su rezultati ispita iz Nemačkog jezika.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

31. avg 2017.
Engleski jezik A1 - rezultati ispita

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku, predmet EJA1, kao i termin polaganja usmenog dela ispita.

dr S. Kesic

31. avg 2017.
Engleski jezik B1 - rezultati ispita

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita, predmet EJB1, kao i termin polaganja usmenog.

dr S. Kesic

30. avg 2017.
Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika će biti održan u ponedeljak 04. septembra 2017.u učionici 2, ulaz V po sledećem rasporedu:

 • Grupa B1- u 9.00h
 • Grupa B2 - u 10.00h
 • Grupa B3 - u 11.00h
 • Grupe A1, A2, A3 u 12.00h

Uvid u radove je moguć u vreme konsultacija.

29. avg 2017.
Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Sreda, 30. avgust 2017. godine u 11.00h, Sala A2 – studenti od broja indeksa 2/2015 do broja indeksa 83/2015
 • Četvrtak, 31. avgust 2017. godine u 12.00, Učionica 2 - studenti od broja indeksa 90/2015 do broja indeksa 173/2015
 • Petak, 1. septembar 2017. godine u 9.00h, Sala A2 - studenti od broja indeksa 184/2015 do broja indeksa 410/2015 I svi student starijih generacija

Na ispit obavezno poneti karo papir, kontni plan, digitron i hemijsku olovku.

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEKS I ISPITNU PRIJAVU.

dr Miroslava Petrevska

29. avg 2017.
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu, održanog 29.08.2017. godine

Obajvljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu, održanog 29.08.2017. godine.

Uvid u radove obaviće se u sredu, 30. avgusta 2017. godine od 11.00 časova do 12.00 časova u Sali A2.

dr Miroslava Petrevska

29. avg 2017.
Rezultati ispita iz Francuskog jezika

Objavljeni su rezultati ispita iz Francuskog jezika.

Predmetni nastavnik
Jelena Milošević

28. avg 2017.
Rezultati ispita Engleski jezik A2 i B2

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita predmeta Engleski jezik A2 i B2, kao i raspored polaganja usmenog u septembarskom roku.

dr E. Lipovšek

28. avg 2017.
Usmeni deo ispita iz engleskog jezika A1 i B1:

Studenti koji su položili pismeni deo ispita u prethodnom, junskom, ispitnom roku (parni i neparni brojevi indeksa) pozivaju se na usmeni deo ispita kod dr S. Kesić u sredu, 30. avgusta u 10h, ulaz V, učionica 2.

28. avg 2017.
Promena termina ispita iz predmeta Finansijki menadzment i Finansijsko i devizno poslovanje

Ispiti iz predmeta Finansijki menadzment i Finansijsko i devizno poslovanje umesto u ČETVRTAK 31.08.2017 godine, održaće se u PETAK 1.09.2017. godine u 13,00h, sala A1.

Predmetni profesor
Prof. dr Zoran Milenković

27. avg 2017.
Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezikaA3, A1, A2 i B3 kod dr Miline Kosanović

Objavljeni su rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika A3, A1, A2 i B3 kod dr Miline Kosanović.

dr Milina Kosanović

25. avg 2017.
Konsultacije tokom septembarskog i oktobarskog ispitnog roka

Poštovani studenti,
Obaveštavamo vas da će se u toku septembarskog i oktobarskog ispitnog roka konsultacije održavati sredom od 10 do 12 časova.

Uprava škole

23. avg 2017.
Usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik A2 i A3

Studenti koji su polozili pismeni deo ispita u prethodnom roku su pozvani na usmeni deo ispita u petak, 25. avgusta u terminu od 10.30 kod dr E. Lipovsek i od 12h kod dr M. Kosanovic.

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09