Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUN 2017.

30. jun 2017.
Praktični delovi iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

U SEPTEMBARSKOM roku će se organizovati kolokvijumi za polaganje praktičnih delova ispita.

Pravo polaganja praktičnih delova će imati svi studenti koji prijave ispit u SEPTEMBARSKOM roku, bez obaveze izlaska na teorijski test.

Studenti će biti naknadno obavešteni o terminima za polaganje praktičnih delova.

29. jun 2017.
Raspored polagnja prijemnog ispita

OBJAVLJEN JE RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U VISOKU TURISTIČKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2017/18. GODINU.

Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PETAK, 30. juna 2017. od 10 do 11 časova.

Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu ličnu kartu (ili pasoš), karticu sa šifrom i hemijske olovke.

Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.

Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.

dalje
19. jun 2017.
Hyatt gradi karijeru mladih

Hyatt gradi karijeru mladih

19. jun 2017.
Usmeni deo ispita iz predmeta Francuski jezik

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 20. juna sa početkom u 9 časova u amfiteatru 2 za grupe: AI, AII, AIII i BI. Tada je moguć i uvid u radove.

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 21. juna sa početkom u 9 časova u amfiteatru 1 za grupe: BII i BIII. Tada je moguć i uvid u radove.

Jelena Milošević

19. jun 2017.
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Francuski jezik

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Francuski jezik.

18. jun 2017.
Rezultati ispita (pismenog i usmenog dela) za predmet Nemački jezik : A2, A3, B3

Objavljeni su rezultati ispita (pismenog i usmenog dela) za predmet Nemački jezik : A2, A3, B3.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

17. jun 2017.
Rezultati ispita i termini za usmeni iz Nemačkog jezika : B1, B2, B3

Objavljeni su rezultati ispita i termini za usmeni iz Nemačkog jezika : B1, B2, B3.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

17. jun 2017.
Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B1

Objavljeni su rezultati ispita iz Nemačkog jezika B1.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

16. jun 2017.
Usmeni deo ispita iz predmeta Nemački jezik – termini po grupama

Usmeni deo ispita iz predmeta Nemački jezik kod mr Ivane Stojanović održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Ponedeljak, 19.06.2017. u 11.00, sala A1 - Grupa B1 (Samo studenti koji su položili Test 3, raspored po broju indeksa v. naknadno u okviru Rezultata)
 • Utorak, 20.06.2017. od 10.30 do 12.00, sala A1 (Grupa B1-Test 1+3, B2, B3)
 • Sreda, 21.06.2017. u 11.00, učionica 2
 • Četvrtak, 22.06.2017. u 10.00, učionica 1.

Tačan raspored po grupama biće naknadno objavljen u okviru rezultata(redovno pregledati). Studenti koji budu pozvani na usmeni deo ispita treba da se pridržavaju rasporeda polaganja ispita po grupama.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEKS I ISPITNU PRIJAVU.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

16. jun 2017.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 21. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

16. jun 2017.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 21. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

16. jun 2017.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 21. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

16. jun 2017.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2017/2018. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 26., 27 i 28. juna od 900 do 1500 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.
Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Dodatna dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs po osnovu afirmativnih mera vlade Republike Srbije

Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Potpisana izjava da je kandidat romske nacionalnosti (kandidat je mora potpisati lično)

Izjava - Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

15. jun 2017.
Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika

Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika će se održati po sledećem rasporedu:

 • 16. juna 2017. u 9.00, sala A6
 • 19. juna 2017. u 8.30, uč. 2
 • 20. juna 2017. u 8.30 – 11.30, uč. 2

mr Maša Polillo

15. jun 2017.
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Nemački jezik

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Nemački jezik.

mr Maša Polillo

15. jun 2017.
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik.

Natalija Radosavljević

15. jun 2017.
Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika će se održati po sledećem rasporedu:

 • Grupa A1- ponedeljak, 19.06.2017 u 9.00h, učionica 1, ulaz V
 • Grupa A2- ponedeljak, 19.06.2017 u 10.00h, učionica 1, ulaz V
 • Grupa A3- ponedeljak, 19.06.2017 u 11.00h, učionica 1, ulaz V
 • Grupa B1-utorak, 20.06.2017 u 9.00h, učionica 1,ulaz V
 • Grupa B2- sreda, 21.06.2017 u 9.00h, učionica 1, ulaz V
 • Grupa B3- sreda, 21.06.2017 u 11.00h, učionica 1, ulaz V

15. jun 2017.
STUDIJSKA POSETA: TURKISH AIRLINES (utorak, 20. jun 2017. u 15.00 časova)

Na inicijativu predstavnika avio kompanije Turkish Airlines u Beogradu pozivamo studente koji su se prijavili da budu u grupi koja ce da obavi studijsku posetu u utorak, 20. juna 2017. u 15.00 časova, Knez Mihailova 30, četvri sprat, da potvrde svoj dolazak putem emaila:
jelenaz@visokaturisticka.edu.rs do petka. 16. juna 2017, navodeci svoje ime, prezime, broj indexa i kontakt email adresu.

15. jun 2017.
Promena termina ispita iz predmeta Sociologija

Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Sociologija umesto u petak 16. juna, održati u ponedeljak 19. juna, u 11 časova.

Prof. dr Milan Skakun

14. jun 2017.
Usmeni deo ispita iz predmeta Nemački jezik A3 i B3 - mr Ivana Stojanović

Usmeni deo ispita iz predmeta Nemački jezik A3 i B3 kod mr Ivane Stojanović, održaće se u četvrtak 15.06.2017: Nemački A3 u 12h, Nemački B3 u 12.30, učionica 1.

Na usmeni deo ispita pozivaju se svi studenti koji su pismeni deo polagali 13.06.2017.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

13. jun 2017.
Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Sociologija.

Upis ocena obaviće se četvrtak 15. juna, u 13h.

12. jun 2017.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo.

dr Zoran Radulović

12. jun 2017.
Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu - dr Mirjana Ilić

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu, kod dr Mirjane Ilić, će se obaviti u sredu 14.6.2017. u 10h, učionica 1.

dr Mirjana Ilić

12. jun 2017.
Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu - dr Miroslava Petrevska

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Utorak, 13. jun 2017. godine u 8.30h, Sala 6 – studenti od broja indeksa 106/2015 - 292/2015
 • Sreda, 14. jun 2017. godine u 8.30, Sala 6 - studenti od broja indeksa 294/2015 - 408/2015 i svi studenti starijih generacija
 • Četvrtak, 15. jun 2017. godine u 8.30h, Sala A2 - studenti od broja indeksa 1/2015 - 102/2015

Na ispit obavezno poneti karo papir, kontni plan, digitron i hemijsku olovku.

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRZAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX I ISPITNU PRIJAVU.

dr Miroslava Petrevska

12. jun 2017.
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu, održanog 09.06.2017. godine

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu održanog 09.06.2017. godine.

dr Miroslava Petrevska

09. jun 2017.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 14. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

09. jun 2017.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 14. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

09. jun 2017.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 14. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

08. jun 2017.
Usmeni ispit iz predmeta Engleski jezik A2

Obaveštenje za studente kojima je zakazan usmeni deo za petak, 09. jun: Termin se pomera na utorak, 13. jun u 9h.

dr E. Lipovšek

08. jun 2017.
UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2017/18 GODINU

Objavljeni su termini za predaju dokumenata i polaganje prijemnog ispita, za upis studenata u školsku 2017/18 godinu.

Prijavljivanje kandidata 26, 27. i 28. jun
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 30. jun
do 1700
Polaganje prijemnog ispita po grupama 3. jul
u 1100 i 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 4. jul
do 1700
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
5. jul
od 900 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 5. jul
od 1200 do 1400
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole
6. jul
od 900 do 1100
Rešavanje po žalbi 6. jul
od 1200 do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 7. jul
do 1700
Upis primljenih kandidata 10., 11. i 12. jul
od 900 do 1400

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

08. jun 2017.
Stručna praksa tokom juna, jula avgusta i septembra 2017.

Potrebno je da svi studenti koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u sopstvenoj organizaciji (tokom jula, avgusta i septembra) donesu svojim koordinatorima za praksu potvrde o dogovorenim terminima sa turističkim preduzećima 14.06.2017. godine, u vreme konsultacija od 10-12h (studenti I i II godine) i 16.06.2017. od 11-12h (studenti III godine i specijalističkih studija).

Studenti koji su se prijavili da im Škola obezbedi praksu dobiće upute u terminima koje odrede njihovi koordinatori za stručnu praksu.

Kolektivni upis obavljene prakse će se organizovati u septembru za sve studente koji do sada nisu regulisali upis prakse kao i za studente koji su stručnu praksu obavljali tokom letnjih meseci.

08. jun 2017.
Stručna praksa tokom juna, jula avgusta i septembra 2017.

Potrebno je da svi studenti koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u sopstvenoj organizaciji (tokom jula, avgusta i septembra) donesu svojim koordinatorima za praksu potvrde o dogovorenim terminima sa turističkim preduzećima 14.06.2017. godine, u vreme konsultacija od 10-12h (studenti I i II godine) i 16.06.2017. od 11-12h (studenti III godine i specijalističkih studija).

Studenti koji su se prijavili da im Škola obezbedi praksu dobiće upute u terminima koje odrede njihovi koordinatori za stručnu praksu.

Kolektivni upis obavljene prakse će se organizovati u septembru za sve studente koji do sada nisu regulisali upis prakse kao i za studente koji su stručnu praksu obavljali tokom letnjih meseci.

08. jun 2017.
Stručna praksa - Hotel Junior Kopaonik

Svi studenti koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u u hotelu Junior, Kopaonik, potrebno je da dođu po upute 16.06.2017. godine u 11h kod dr Marije Najdić, glavni ulaz, kancelarija 1A.

08. jun 2017.
Stručna praksa - Hotel Junior Kopaonik

Svi studenti koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u u hotelu Junior, Kopaonik, potrebno je da dođu po upute 16.06.2017. godine u 11h kod dr Marije Najdić, glavni ulaz, kancelarija 1A.

08. jun 2017.
Rezultati ispita iz predmeta Računovovdstvo u turizmu

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Računovovdstvo u turizmu.

Predmetni profesor
dr Zoran Milenković

07. jun 2017.
Hyatt gradi karijeru mladih

Hyatt gradi karijeru mladih

07. jun 2017.
Promena termina ispita kod Prof. dr Milana Skakuna

Ispiti kod Prof. dr Milana Skakuna koji su zakazani za ČETVRTAK 8.06.2017. godine u 11h održače se 8.06.2017. godine u 12h, Sala A6.

Predmetni profesor
Prof. dr Milan Skakun

07. jun 2017.
Termini održavanja pripremne nastave

Ponedeljak 12.06.2017.

 • Engleski jezik, Sala A6, 9,00h
 • Ekonomika turizma i agencijsko i hotelijersko poslovanje, Učionica 2, 12,30h
 • Osnovi ekonomije, Sala A6, 12,30h

Utorak 13.06.2017.

 • Nemački jezik, Sala A6, 9,00h
 • Osnovi ekonomije, Sala A6, 12,30h
 • Geografija, Učionica 1, 12,30h

Sreda 14.06.2017.

 • Engleski jezik, Učionica 2, 11,00h
 • Nemački jezik, Sala A6, 11,00h

Četvrtak 15.06.2017.

 • Engleski jezik, Učionica 1, 9,00h
 • Nemački jezik, Učionica 2, 9,00h
 • Geografija, Učionica 2, 12,30h

Petak 16.06.2017.

 • Ekonomika turizma i agencijsko i hotelijersko poslovanje, Učionica 1, 9,00h

Uprava Škole

06. jun 2017.
Polaganje ispita Upravljanje ljudskim resursima u turizmu po grupama (dr Jelisaveta Vučković)

Ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu u junskom ispitnom roku kod dr Jelisavete Vučković održaće se prema sledećem rasporedu:

 • sreda 14. jun 2017. godine u 10,00h, Sala A5 - od broja indeksa 78/2012 zaključno s brojem 80/2014,
 • četvrtak 15. jun 2017. godine u 14,00h, Učionica 1 - od broja indeksa 86/2014 zaključno sa brojem 392/2014, kao i studenti starijih generacija (brojevi indeksa 290/2008, 444/2010, 96/2011),
 • petak 16. jun 2017. u 17h, učionica 1 - diplomirani studenti (brojevi indeksa od 03-2/2016 zaključno sa brojem 03-36/2016).

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX I ISPITNU PRIJAVU

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković

06. jun 2017.
Rezultati ispita Engleski jezik A2

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita predmeta Engleski jezik A2, kao i raspored polaganja usmenog u junskom roku.

dr E. Lipovšek

05. jun 2017.
Rezultati ispita Engleski jezik B2

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita predmeta Engleski jezik B2, kao i raspored polaganja usmenog u junskom roku.

dr E. Lipovšek

05. jun 2017.
Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu. Usmeni deo ispita obaviće se u sredu 07.06.2017. u 9h, amfiteatar 1

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

05. jun 2017.
Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3 kao i raspored polaganja usmenog ispita.

dr Milina Kosanović

05. jun 2017.
Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika B3, A1 i A2

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika B3, A1 i A2.

Usmeni ispit za kandidate koji su položili pismeni deo ispita iz engleskog jezika B3, A1 i A2 održaće se u utorak 6.6.2017. u 8:30 u učionici 2.

dr Milina Kosanović

05. jun 2017.
NOVO obaveštenje za studente prve godine, predmet Nemački jezik B1, šk. 2016-2017

Uvid u domaće zadatke (radna sveska i sveska) i potpis kod mr Ivane Stojanović održaće se u novom terminu, u sredu, 07.06.2017. godine od 11.00h do 12.00h u kabinetu br. 3 (Ulaz V). VAŽNO: Lično prisustvonije obavezno, ali su studenti koji su prijavili ispit u junskom roku, a nisu u mogućnosti da dođu u zakazanom terminu u obavezi da pošalju indeks i svoje primerke zadataka na uvid (radnu svesku i svesku) po nekom od kolega koji će tog dana prisustvovati, radi blagovremene evidencije i upisa stečenih predispitnih bodova OBAVEZNO PRE termina polaganja pismenog dela ispita zakazanog za 13. 06. 2017. god. Termini za usmeni deo ispita i podele po grupama biće poznati nakon pregledanja pismenog dela ispita, a objavljeni u okviru rezultata (redovno pregledatisajt Škole).

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

05. jun 2017.
Upis bodova za stručnu praksu I godine – NOV TERMIN

Upis bodova za stručnu praksu I godine za grupu studenata koja je ostvarila bodove prisustvom na sve tri aktivnosti koje je Škola organizovala tokom aprila i maja 2017. godine (Dan Alžira, 26. aprila, Okrugli sto na temu "Turistički kapaciteti u privrednom razvoju Srbije", 10. maja, Dan Kipra, 24. maja) obaviće se u novom terminu, u sredu, 07.06.2017. od 10.00 do 11.00 časova kod mr Ivane Stojanović u kabinetu br. 3 (Ulaz V). Studenti treba da imaju indeks, obavljene sve tri aktivnosti koje se boduju za praksu i prijavu ispita.Studenti prve godine koji do sada nisu ostvarili bodove za stručnu praksu, a žele da je obave tokom leta, treba da se jave u istom terminu kako bi dobili upute za praksu.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

05. jun 2017.
Rezultati ispita iz Engleskog jezika A1 i A2

Objavljeni su rezultati ispita iz Engleskog jezika A1 i A2.

Predmetni nastavnik
dr Ivan Milošević

03. jun 2017.
Engleski jezik B1 - rezultati ispita

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku 2017. godine, predmet EJB1, kao i termin usmenog dela ispita.

dr S. Kesic

03. jun 2017.
Engleski jezik A1 - rezultati ispita

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku 2017. godine, predmet EJA1, kao i termin usmenog dela ispita.

dr S. Kesic

02. jun 2017.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 07. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

02. jun 2017.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 07. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

02. jun 2017.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 07. Juna 2017. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

02. jun 2017.
Ispit iz predmeta Marketing u turizmu kod mr Milenka Đurića

Ispit iz predmeta Marketing u turizmu kod mr Milenka Đurića održaće se u UTORAK 6.06.2017. godine u 10h, sala A3.

Predmetni nastavnik
mr Milenko Đurić

02. jun 2017.
Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu.

dr Violeta Tošić

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09