Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JANUAR 2008.

31. jan 2008.
REZULTATI IZ ENGLESKOG (M. Mrđenovački)

Objavljeni su rezultati iz ENGLESKOG JEZIKA za studente koji su polagali kod ispitivaa Miline Mrenovaki.

dalje
30. jan 2008.
REZULTATI IZ STATISTIKE (V. Đolević)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz STATISTIKE, kod prof. dr Vladislava olevia.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Vladislav Đolević

dalje
30. jan 2008.
REZULTATI IZ FINANSIJA

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta FINANSIJSKI MENADMENT U TURIZMU i FINANSIJSKO I DEVIZNO POSLOVANJE kod dr Vlastimira Vukovia.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Vlastimir Vuković

dalje
29. jan 2008.
UPIS OCENA I USMENI DEO IZ RUSKOG

Upis ocena iz RUSKOG JEZIKA B1 iz predroka za studente upisane 2007, bie odran u PETAK, 01. februara 2008. godine u 1100 asova.

Usmeni deo ispita za studente koji polau B1 bie odran u PETAK, 01. februara 2008. godine u 1100 asova.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Jelena Mihajlović

28. jan 2008.
OSNOVI RAČUNARSTVA

Objavljen je spisak studenata koji su pozvani na praktini deo ispita iz predmeta OSNOVI RAUNARSTVA.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić

dalje
28. jan 2008.
REZULTATI IZ STATISTIKE

Objavljen je spisak studenata koji su poloili pismeni deo ispita iz STATISTIKE.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić

dalje
25. jan 2008.
REZULTATI IZ MENADŽMENTA (J. Popesku)

Objavljeni su rezultati ispitnog kolokvijuma iz predmeta MENADMENT TURISTIKE DESTINACIJE kod prof. dr Jovana Popeskua.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku, profesor

dalje
25. jan 2008.
REZULTATI IZ MARKETINGA (J. Popesku)

Objavljeni su rezultati ispitnog kolokvijuma iz predmeta MARKETING U TURIZMU kod prof. dr Jovana Popeskua.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku, profesor

dalje
24. jan 2008.
STRUČNA PRAKSA ZA DRUGU I TREĆU GODINU

Obavetavaju se studenti II i III godine studija da e se prijavljivanje za strunu praksu obaviti u kabinetu br.6 (zaduen struni saradnik Goran Jevi) u periodu od 04. do 07. februara i od 11. do 14. februara 2008. godine u terminu od 9 i 30 do 12 i 30 asova.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
Branko Krasojević

dalje
24. jan 2008.
STUDIJSKO PUTOVANJE STUDENATA ZA SLOVENIJU

Objavljene su informacije o STUDIJSKOM PUTOVANJU STUDENATA II i III GODINE ZA SLOVENIJU, koje je predvieno za 16. - 22. april. 2008.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
Branko Krasojević

dalje
24. jan 2008.
REZULTATI IZ ENGLESKOG (V. Caga)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta ENGLESKI JEZIK iz JANUARSKOG roka, kod ispitivaa Vinje Caga.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

dalje
21. jan 2008.
STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE PRVE GODINE

Objavljen je raspored obavljanja strune prakse za studente prve godine po brojevima indeksa, kao i plan rada strune prakse za studente prve godine od 9. februara do 3. maja 2008. godine.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
Branko Krasojević

dalje
21. jan 2008.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ KVALITETA

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom turistikog proizvoda.

PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Maja Ćosić

dalje
21. jan 2008.
DIPLOMIRANI STUDENTI UPISANI NA TREĆU GODINU

OBAVETENJE ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU UPISANI U TREU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOLSKE 2007/2008. god. STUDIJSKI PROGRAM : EKONOMIJA I TURIZAM

 1. UPLATA DRUGE RATE KOLARINE obavlja se najkasnije do 31. januara 2008. godine.
 2. OVERA ZIMSKOG I UPIS U LETNJI SEMESTAR kao i PRIJAVA ISPITA iz predmeta koje su studenti odsluali u zimskom semestru obavlja se od 28. januara do 1. februara 2008. godine.
 3. U smislu Zakona o visokom obrazovanju (Slubeni glasnik RS, br.76/2005) ispit se polae neposredno po okonanju nastave iz tog predmeta.
  Ukoliko student ne poloi ispit u februarskom ispitnom roku ima pravo da ispit polae jo dva puta u toku kolske 2007/2008. godine, pa studentima ukazujemo na obavezu polaganja ispita u februarskom roku iz predmeta koji su odsluani u zimskom semestru, kako bi ostvarili pravo da ispit iz jednog predmeta polau tri puta u toku ove kolske godine.
 4. PRIJAVA ISPITA URAUNATA JE U CENU KOLARINE.
 5. OBRASCI ISPITNIH PRIJAVA mogu se preuzeti sa sajta kole ili BESPLATNO na altru studentske slube, IZUZEV CRVENE ISPITNE PRIJAVE KOJA SE KUPUJE na alteru studentske slube, a koju student NOSI NA ISPIT.
 6. STUDENTI KOJI NE UPLATE DRUGU RATU KOLARINE U PREDVIENOM ROKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.

POMOĆNIK DIREKTORA
ZA NASTAVU
Smiljka Ušćumlić

16. jan 2008.
UPIS OCENA SA KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIJE

Obavetavaju se studenti koji nisu upisali ocenu iz treeg kolokvijuma iz Osnova ekonomije, kod profesora dr Jove Jednaka, ili bodove iz pohaanja vebi, da mogu to da uine 30 minuta pre poetka ispita u A1.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

15. jan 2008.
OCENE SEMINARSKIH IZ MARKETINGA

Objavljene su ocene na osnovu seminarskih radova iz predmeta "Marketing u turizmu", kod dr Violete Toi.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Violeta Tošić

dalje
15. jan 2008.
REZULTATI II VEŽBE IZ ENGLESKOG

Objavljeni su rezultati DRUGE VEBE iz ENGLESKOG JEZIKA A1, GRUPA A, kod predavaa Vinje Caga.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

dalje
15. jan 2008.
DEFINITIVNI REZULTATI IZ EKONOMIJE

Objavljeni su definitivni rezultati kolokvijuma iz Osnova ekonomije Modul II za grupu B, kod dr Vlastimira Vukovia.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Vlastimir Vuković

dalje
14. jan 2008.
REZULTATI III KOLOKVIJUMA IZ GEOGRAFIJE

Objavljeni su rezultati TREEG kolokvijuma iz TURISTIKE GEOGRAFIJE.

Upisivanje ocena e biti obavljeno u UTORAK, 15. januara u 945.

PREDMETNI NASTAVNICI

dalje
14. jan 2008.
STRUČNA PRAKSA U GRČKOJ

Obavetavaju se studenti 3 godine da, ukoliko zele da obave strunu praksu u Grkoj (u trajanju od 3 meseca), urade biografiju na engleskom jeziku i predaju u kabinetu profesora Milenka uria najkasnije do 18.01.2008. Putni trokovi (povratna karta, osiguranje i viza) ce iznositi oko 220 evra. Praksa e biti plaena.

Vie informacija moete dobiti na telefon: 064/ 280 69 35 (Milo).

SAVEZ STUDENATA
Miloš Živaljević

11. jan 2008.
TREĆI KOLOKVIJUM IZ EKONOMIJE

Objavljeni su rezultati TREEG kolokvijuma iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

dalje
10. jan 2008.
RASPORED STUDENATA ZA OBUKU

Objavljen je raspored studenata PRVE godine za obuku u trening centru Visoke turistike kole.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
BRANKO KRASOJEVIĆ

dalje
10. jan 2008.
PISMENA VEŽBA IZ ENGLESKOG A2

Obavetavaju se studenti druge godine da e se pismena veba iz predmeta ENGLESKI JEZIK A2 odrati u ponedeljak 14.01.2008. u redovnom terminu casa u 11:30.

PREDMETNI NASTAVNIK
Milina Mrđenovački

10. jan 2008.
STUDENTSKI RADOVI ZA SAJAM TURIZMA

Konkurs za studentske radove koji e bit predstavljeni na Sajmu turizma

Visoka turistika kola strukovnih studija objavljuje konkurs na teme

 • "Poznavanje turistikih destinacija"
 • "Praksa u turizmu".

Pravo uea imaju svi studenti Visoke turistike kole.

Rad u obliku power point prezentacije predati zakljuno sa 11.2.2008. pomoniku direktora za strunu praksu Branku Krasojeviu u kancelariji 11 prema rasporedu konsultacija. Uz rad priloiti i sledee podatke:

 • Ime i prezime
 • Broj indeksa
 • Kontakt telefon (fiksni i mobilni)
 • Indeks na uvid

Radovi e biti priznavani kao seminarski radovi iz predmeta za koje predmetni profesor da odobrenje.

Svi prispeli radovi ulaze u kvalifikacije koje e se odrati dana 14.2.2008. u prostorijama kole.

Svaki uesnik u konkursu e imati do 15 minuta da prezentuje svoj rad. etiri najbolja rada po oceni irija e biti prezentovana i na tandu Visoke turistike kole na Sajmu turizma u Beogradu.

Prva tri rada po oceni strunog irija na Sajmu turizma e biti nagraena.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
BRANKO KRASOJEVIĆ

10. jan 2008.
STUDIJSKO PUTOVANJE U SLOVENIJU

SASTANAK STUDENATA TREE GODINE U VEZI STUDIJSKOG PUTOVANJA U SLOVENIJU U OKVIRU OBAVEZNE STRUNE PRAKSE ODRAE SE U PONEDELJAK 14. JANUARA 2008. U 9:30 ASOVA U SALI A-3

POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
BRANKO KRASOJEVIĆ

08. jan 2008.
POTPISI IZ OSNOVA RAČUNARSTVA

Studenti prve godine e moi da dobiju potpise iz predmeta OSNOVI RAUNARSTVA u SREDU, 9. januara 2007. u 1200.

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić

08. jan 2008.
REZULTATI IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultati posle DRUGOG kolokvijuma iz predmeta STATISTIKA.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

dalje
08. jan 2008.
POTPISI IZ STATISTIKE

Profesor dr Vladislav olevi e davati potpise iz STATISTIKE u UTORAK u terminu predavanja u sali A5.

Profesorka dr Violeta Toi e davati potpise iz STATISTIKE u PETAK u 11:30 u sali A2.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

08. jan 2008.
UVID U RADOVE IZ STATISTIKE

Uvid u radove iz drugiog kolokvijuma iz predmeta STATISTIKA e biti u PETAK, u 11:00 h u kabinetu 1.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović

08. jan 2008.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIJE

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz Osnova ekonomije Modul II za grupu B (28.12.2007.)

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Vlastimir Vuković

dalje
08. jan 2008.
TREĆI KOLOKVIJUM IZ GEOGRAFIJE

Trei kolokvijum iz predmeta TURISTIKA GEOGRAFIJA bie odran u PETAK, 11. januara 2008. u SALI 5, po sledeem rasporedu:

 • A grupa - 815 asova
 • B grupa - 900 asova

PREDMETNI NASTAVNIK

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09