Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

AVGUST 2019.

30. avg 2019.
Prva rata školarine
Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 10.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.
30. avg 2019.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 2. septembra od 900 do 1500 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.
Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Dodatna dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs po osnovu afirmativnih mera vlade Republike Srbije

Izjava - Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Potrebna dokumenta za osobe sa invaliditetom

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

30. avg 2019.
Upis bodova za stručnu praksu I, II, III godina i specijalističke studije

Upis bodova za stručnu praksu obaviće se po sledećem rasporedu:

Sreda 25.09.2019.

 • Studenti I godine – kabinet mr Jasmine Leković u 10.00h;
 • Studenti II godine - biblioteka Sanja Lazarević, MA, u 09.00h;
 • Studenti III godine – sala A6 u 11.00h;
 • Studenti specijalističkih studija - ulaz V, I sprat kabinet dr Marija Najdić, u 10.00h.

Napomena:

 1. Studenti donose na upis bodova indeks, overenu potvrdu (mišljenje mentora) turističkog preduzeća u kome su obavili stručnu praksu, ispitnu prijavu, uz popunjen on-line dnevnik prakse.
 2. Upis bodova iz stručne prakse obavljaće se ISKLJUČIVO u terminima koji se objavljuju na sajtu Visoke turističke škole u delu vesti vezanih za stručnu praksu, a koje će određivati i zakazivati koordinatori stručne prakse.

30. avg 2019.
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu kod mr Jasmine Leković

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu u septembarskom ispitnom roku kod mr Jasmine Leković.

Usmeni deo ispita održaće se u ponedeljek 02.09.2019 u 10h, kabinet br 1, ulaz 5.

29. avg 2019.
Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika u septembarskom ispitnom roku

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika u septembarskom ispitnom roku.

27. avg 2019.
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska).

27. avg 2019.
Objavljeni su rezultati PISMENOG dela ispita za predmet NEMACKI JEZIK A1, A2, B1, B2, B3 kod mr Ivane Stojanovic

Studenti koji su položili pismeni deo ispita NEMACKI jezik u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku pozivaju se da izađu na usmeni deo ispita u SREDU, 28. avgusta 2019. - v. u okviru rezultata, termini po grupama.

mr Ivana Stojanović

27. avg 2019.
Termin za usmeni ispit iz predmeta Nemački jezik (mr Ivana Stojanović)

Termin za usmeni ispit iz predmeta Nemački jezik

Studenti koji su položili pismeni deo ispita NEMAČKI jezik u JUNSKOM ispitnom roku, pozivaju se da izađu na usmeni deo ispita u SREDU, 28. avgusta u 10h.

mr Ivana Stojanović

26. avg 2019.
Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu kod dr Violete Tošić

Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu kod dr Violete Tošić održaće se u SREDU 28.08.2019. godine u 13h, sala A6.

24. avg 2019.
Rezultati ispit iz Nemačkog jezika za grupe B1 i B2

Objavljeni su rezultati ispit iz Nemačkog jezika za grupe B1 i B2.

mr Maša Polillo

24. avg 2019.
Usmeni ispit iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

Usmeni ispit iz Nemačkog jezika održaće se:

 • grupa B1 - 26. avgusta 2019. u 9.00h, uč.1
 • grupa B2 - 27. avgusta 2019. u 9.00h, uč.1

23. avg 2019.
Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika za studente koji su pismeni deo položili u prethodnom roku

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika za studente koji su pismeni deo ispita položili u prethodnom roku odžaće se u PONEDELJAK 26.08.2019. godine u 10,30h, kabinet 3.

23. avg 2019.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 28. Avgusta 2019. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

23. avg 2019.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 28. Avgusta 2019. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

22. avg 2019.
Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovsek

Objavljeni su rezultati i raspored polaganja ispita iz predmeta Engleski A1, B1 i A2 u septembarskom roku.

dr E. Lipovsek

22. avg 2019.
Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, B2, A3

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, B2, A3.

dr Milina Kosanović

22. avg 2019.
Promena termina ispita Statistika u turizmu (mr Jasmina Leković)

Odlaže se ispit iz Statistike u turizmu kod mr Jasmine Leković u septembarskom ispitnom roku koji je bio zakazan za 26. avgust 2019. godine.

Novi termin ispita je 30. avgust 2019. godine, 9 časova, sala A2.

21. avg 2019.
Engleski jezik A3 - rezultati ispita

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita, predmet EJA3, od 21.avgusta 2019.godine u septembarskom ispitnom roku. Usmeni deo ce se odrzati u sredu 28. avgusta prema satnici naznacenoj u prilozenom dokumentu, uc 2, ulaz V.

dr S. Kesic

21. avg 2019.
Poslovni engleski jezik, specijalisticke studije - rezultati ispita

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku, predmet Poslovni engleski jezik, specijalisticke studije od 21. avgusta 2019.godine. Usmeni deo ispita odrzace se u Sredu 28.avgusta 2019.godine, uc.2, ulaz V.

dr S. Kescic

21. avg 2019.
Engleski jezik B3 - rezultati

Objavljeni su rezultati pismenog dela za predmet Engleski jezik B3 ispita od 21. avgusta 2019. Usmeni deo ispita odrzace se u sredu 28. avgusta u 8.30, ucionica 2, ulaz V

dr S. Kesic

21. avg 2019.
Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu Osnove računarstva i E-poslovanje u SEPTEMBARSKOM roku da će teorijski deo (elektronski test) biti organizovan u PONEDELJAK, 26. AVGUSTA, u terminu ispita, u 10:00.

Studenti koji su prijavili ispit iz Rezervacionih sistema, polažu u sledećim terminima:

 • popravni teorijski test (studenti koji nisu položili) u PONEDELJAK, 26. avgusta u 11:00
 • glavni praktični test (Functionality) u SREDU 28. AVGUSTA u 9:00.
 • Introductionary kolokvijum (za studente koji ga nisu položili) će biti organizovan u ČETVRTAK 29. AVGUSTA u 9:00.

Molimo studente koji polažu Informatiku u turizmu, da se putem studentskog sistema INDEKS opredele za termin u kome će polagati teorijski test.

U SEPTEMBARSKOM roku će za studente koji polažu Informatiku u turizmu, Osnove računarstva i E-poslovanje, a koji izađu na teorijski deo ispita (kojima nedostaju poeni) biti organizovano polaganje praktičnih delova, prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije. Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

21. avg 2019.
SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK
Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 2 (dva) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2018/2019 srednju školu završilo u inostranstvu i jedno (1) lice sa invaliditetom.
 • za upis 199 kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u drugom upisnom roku školske 2019/2020. godine.

  Prijavljivanje kandidata 02.09.2019.
  od 900 do 1500
  Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 03.09.2019.
  do 1300
  Polaganje prijemnog ispita 04.09.2019.
  u 1100
  Objavljivanje jedinstvene rang liste 05.09.2019.
  do 1700
  Podnošenje prigovora na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 06.09.2019.
  od 900 do 1100
  Donošenje odluke po prigovoru 06.09.2019.
  od 1100 do 1200
  Podnošenje žalbe na odluku po prigovoru 06.09.2019.
  od 1200 do 1300
  Rešavanje po žalbi 06.09.2019.
  od 1300 do 1400
  Objavljivanje konačne rang liste 09.09.2019.
  do 1700
  Upis primljenih kandidata 10.09.2019.
  od 900 do 1400

  UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.
20. avg 2019.
Termini za usmeni iz Engleskog A1

Studenti koji su položili pismeni deo ispita Engleski jezik A1 u junskom ispitnom roku, pozivaju se da izađu na usmeni deo ispita u četvrtak, 22. avgusta u 10h.

dr E. Lipovšek

19. avg 2019.
Termini konsultacija u periodu od 19. avgusta do 30. septembra 2019. godine

Obaveštavaju se studenti da će termini konsultacija u periodu od 19. avgusta do 30. septembra 2019. godine biti po sledećem rasporedu:

 • Profesori i predavači: SREDOM, od 10č do 12č
 • Asistenti i saradnici u nastavi: PONEDELJKOM i SREDOM, od 10č do 12č

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09