Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

MAJ 2007.

30. maj 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ INFORMATIKE

Objavljen je spisak ocena studenata koji su, zbog prakse u Amadeus-u, naknadno polagali kolokvijum iz INFORMATIKE U TURIZMU.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Miroslav Milićević

dalje
30. maj 2007.
PROMENJENI TERMINI ZA ISPITE

Promenjeni su termini za sledee ispite u JUNSKOM ispitnom roku:

  • ENGLESKI JEZIK (Milina Mrenovaki) (vraen na 5. jun, A1 i B1 u 10, a A2 i B2 u 12)
  • ENGLESKI JEZIK (Vinja Caga) (i dalje je 2. jun, A1 i B1 u 10, a A2 i B2 u 12)
  • STATISTIKA / STATISTIKA U TURIZMU (dr Violeta Toi) (vraen na 23. jun)

Ispit iz NEMAKOG JEZIKA e u JUNSKOM roku ispitivati samo SMILJKA UUMLI, koja e ispitivati sve studente (i one koji su bili na spisku kod Ivane Stankovi).

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

28. maj 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ISTORIJE

Objavljeni su rezulteti II (popravnog) kolokvijuma iz predmeta KULTURNO NASLEE I TURIZAM.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Sanja Pajić

dalje
28. maj 2007.
PROMENJENI TERMINI ISPITA

Ispit iz predmeta PRAVO U TURIZMU / POSLOVNO PRAVO kod mr Natae Tanjevi je pomeren za 5. jun u 830.

Ispit iz predmeta INFORMATIKA U TURISTIKOM POSLOVANJU kod dr Radeta Stankia je pomeren za 26. jun u 1000.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

28. maj 2007.
KOLOKVIJUM IZ PRAVA

Kolokvijum iz Poslovnog prava e biti odran u subotu, 9 juna u 10 asova (u Niu).

Na kolokvijum je obavezno poneti prijavu za ispit i indeks, jer e kolokvijum biti pregledan i ocenjen odmah.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Nataša Tanjević

23. maj 2007.
UPIS OCENA IZ MARKETINGA I MENADŽMENTA

UPIS OCENA iz MARKETINGA U TURIZMU i MENADMENTA TURISTIKE DESTINACIJE (za studente koji su ispite polagali 23. i 25. aprila 2007. godine, a nisu doli na upis ocena u prethodno zakazanim terminima) obavie se u UTORAK 29.05.2007. godine, u 09,00 asova, u jednom od amfiteatara.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku

23. maj 2007.
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ INFORMATIKE

Dana 31.05.2007. godine profesor informatike e upisivati studente koji ele polagati popravni kolokvijum iz Informatike, u vremenu od 10:30 do 12 asova. Studenti treba da sa sobom ponesu:

  1. svoj indeks
  2. knjigu Raunarska tehnika i informacioni sistemi od Dr M. Milievi i
  3. beleke sa predavanja.

Naknadno e biti objavljen termin za polaganje popravnog kolokvijuma.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Miroslav Milićević

22. maj 2007.
ŽURKA STUDENATA VTŠ

Povodom dobijanja akreditacije VISOKE kole, Savez studenata organizuje urku, 24. maja 2007. godine u HALI SKC-a, od 2200 do 0500.

Ulaz uz INDEKS (na jedan indeks, jo jedna osoba van kole).

Promotivne cene SVIH pia + 1 tekila besplatno po osobi!

SAVEZ STUDENATA VTŠ

22. maj 2007.
NAGRAĐENI STUDENTI SA SAJMA TURIZMA

Mole se STUDENTI koji su osvojili nagrade na konkursima "Izrada promo materijala kole" i "Budui razvoj turizma Srbije" da se jave u kancelariju DIREKTORA Visoke turistike kole u etvrtak, 24. maja 2007. godine u 1200, zbog dodele nagrada.

SAVEZ STUDENATA VTŠ

22. maj 2007.
POMEREN TERMIN KOLOKVIJUMA IZ ISTORIJE

II POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KULTURNO NASLEE I TURIZAM, KOD PROF. DR SANJE PAJI BIE ODRAN U PETAK, 25. 05. U 12h (UMESTO U ETVRTAK 24. 05).

USMENI DEO ISPITA U PREDROKU BIE ODRAN ISTOG DANA, OD 10 - 12h, ODNOSNO POSLE 14h.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Sanja Pajić

21. maj 2007.
PROMENA TERMINA ZA ISPITE

Obavetavamo studente da su promenjeni termini za sledee ispite u JUNSKOM ispitnom roku:

  • STATISTIKA i STATISTIKA U TURIZMU, kod dr Violete Toi, za 6. jun u 900
  • FRANCUSKI JEZIK, kod Jelene Miloevi, za 14. jun u 1000

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

21. maj 2007.
PREDAVANJE IZ TURISTIČKE GEOGRAFIJE

Predavanje iz perdmeta TURISTIKA GEOGRAFIJA kod profesora dr Dragomira Kiovia, e biti odrano 31. maja 2007. godine u 1400 asova, posle ega e biti davani potpisi.

Konsultacije e biti odrane 1. juna, u 1400 asova.

18. maj 2007.
REZULTATI IZ MARKETINGA

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta MARKETING U TURIZMU.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Milenko Đurić

dalje
17. maj 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ INFORMATIKE

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz INFORMATIKE U TURIZMU, odranog 9. maja.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Miroslav Milićević

dalje
16. maj 2007.
RASPORED POLAGANJA TESTA IZ EXCEL-a

Objavljen je raspored polaganja testa iz EXCEL-a. Polaganje se vri od 21. do 24. maja, u istim terminima kao WORD.

Popravljanje ocena e biti mogue od 28. maja do 1. juna.

ISPRAVKA - Otkazan je slobodan termin u petak, 25. maja.

STRUČNI SARADNIK
Miloš Nicić

dalje
16. maj 2007.
PREDAVANJE I KONSULTACIJE IZ GEOGRAFIJE

U petak 18. maja, u 800 asova, odrae se predavanje iz predmeta TURISTIKA GEOGRAFIJA, kod prof. dr Dragomira Kiovia, a istog dana i konsultacije sa poetkom u 1400 asova.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Dragomir Kićović

14. maj 2007.
KONSULTACIJE IZ INFORMATIKE

Obavetavaju se studenti da konsultacije kod profesora dr Miroslava Milievia nee biti odrane tokom ove nedelje (16. i 17. maja), zbog godinjeg odmora.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Miroslav Milićević

14. maj 2007.
KOLOKVIJUMI IZ MENADŽMENTA I GEOGRAFIJE

  • DRUGI KOLOKVIJUM iz predmeta MENADMENT TURISTIKE DESTINACIJE i
  • TREI KOLOKVIJUM iz predmeta TURISTIKA GEOGRAFIJA

kod prof. dr Sneane teti, e biti odrani 21. MAJA 2007. u 1030.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Snežana Štetić

14. maj 2007.
RASPORED KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Objavljen je raspored polaganja TREEG KOLOKVIJUMA iz ENGLESKOG JEZIKA.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga

dalje
14. maj 2007.
REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ FRANCUSKOG

Objavljeni su rezultati DRUGOG testa iz FRANCUSKOG JEZIKA.

PREDMETNI NASTAVNIK
Jelena Milošević

dalje
11. maj 2007.
POSEBNI OBLICI TURIZMA

ODBRANA SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA POSEBNI OBLICI TURIZMA OBAVICE SE U UTORAK 22.05.2007. GODINE U 9,30 SATI U VELIKOJ SALI.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Snežana Štetić

10. maj 2007.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE TURIZMA

Objavljen je spisak studenata koji su poloili kolokvijum iz predmeta EKONOMIKA TURIZMA, na studijama na daljinu (Ni).

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Maja Ćosić

dalje
09. maj 2007.
RASPORED POLAGANJA TESTA IZ WORD-a

Objavljen je raspored polaganja testa iz WORD-a.

STRUČNI SARADNIK
Miloš Nicić

dalje
07. maj 2007.
UPIS OCENA IZ MARKETINGA I MENADŽMENTA

UPIS OCENA IZ PREDMETA MARKETING U TURIZMU I MENADMENT TURISTIKE DESTINACIJE (ispiti odrani 23. i 25.04.2007. godine) OBAVIE SE U ETVRTAK 10. maja 2007. godine, u 09,00 asova, u jednom od amfiteatara.

PREDMETNI NASTAVNIK
prof. dr Jovan Popesku

07. maj 2007.
PODRŠKA UČEŠĆU NA KONFERENCIJI WASLI

Via turistika kola je pismom Ministarstvu za nauku i zatitu ivotne sredine zvanino podrala inicijativu svoje studentkinje Desanke ii za uee na Konferenciji Svetske asocijacije tumaa znakovnog jezika (WASLI), koja e se odrati 13.-15. jula 2007. u Segoviji, panija.

DIREKTOR
prof. dr Milan Skakun

dalje
07. maj 2007.
VIŠA TURISTIČKA ŠKOLA POMAŽE MALOM MITRU

Viša turistička škola je novčanom donacijom doprinela lečenju jedanaestogodišnjeg Mitra Jojića iz Siriga, koji pati od cerebralne paralize.

Malom Mitru i njegovoj majci upućujemo najiskrenije želje i nadu u ozdravljenje.

DIREKTOR
prof. dr Milan Skakun

04. maj 2007.
VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO!

Prema Odluci KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA, broj 612-00-1205/2006-04, od 30.04.2007. godine,

VIA TURISTIKA KOLA JE DOBILA UVERENJE O AKREDITACIJI
za studijski program
EKONOMIJA I TURIZAM
u trogodinjem trajanju.

Ministarstvo prosvete i sporta, po dobijenom pozitivnom miljenju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-1155/2006-04 od 30.04.2007. godine, izdalo je

DOZVOLU ZA RAD

Broj 612-00-466/2007-04 od 14.05.2007. godine, po kojoj VISOKA TURISTIKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA moe poeti sa radom radi ostvarivanja prvog stepena strukovnih studija na studijskom programu EKONOMIJA I TURIZAM.

VIŠA TURISTIČKA ŠKOLA

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09