Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUL 2010.

16. jul 2010.
ISPIT IZ INFORMATIČKIH PREDMETA U SEPTEMBRU

Obaveštavamo studente koji su prijavili ispite iz informatičkih predmeta (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu / turističkom poslovanju i Elektronski marketing) u septembarskom roku, da mogu da se prijave za termine za polaganje teorijskog testa.

Studenti generacije 2007 i diplomirani studenti generacije 2009, mogu da se prijave i za termin za polaganje praktičnog dela ispita iz Elektronskog marketinga (Elektronskog poslovanja).

12. jul 2010.
VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

Obaveštavamo studente koji su konkurisali za upis u Visoku turističku školu strukovnih studija da je ostalo nepopunjeno 23 (dvadeset i tri) mesta za samofinansirajuće studente. Pravo upisa do popune navedenih mesta imaju kandidati sa konačne rang liste od broja 401 pa dalje.

Prozivaka za upis obaviće se u UTORAK, 13.07.2010. g. sa početkom u 10 časova u sali V.

Upis će se obaviti odmah nakon prozivke.

09. jul 2010.
SIMPOZIJUM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU BLEDCOM 2010

Tradicionalni susret struČnjaka za odnose s javnoŠĆu 17th International Public Relations Research Symposium, održan na Bledu 2.-3. jula 2010., otvorio je Dr Danilo Turk, predsenika Republike Slovenije. Preko 100 učesnika iz celog sveta diskutovali su o posebnim aspektima komuniciranja u državnom sektoru. Sve države sveta suočavaju se sa novim izazovima u stvaranju uslova za dijalog i harmonizaciju odnosa između aktera u različitim društvenim sektorima. Učesnici Simpozijuma su potvrdili da je povećana potreba za školovanjem kadrova u oblasti poslovnih komunikacija. Ujedno ovo je i nova mogućnost u izboru zanimanja i oblasti specijalizacije za studente, posebno u sektoru turizma koji otvara niz mogućnosti za promociju država i za međunarodnu saradnju.

U radu Simpozijuma učestvovao je i mr Milenko Đurić, pomoćnik direktora Visoke turističke škole.

09. jul 2010.
PODNOŠENJE MOLBI ZA PRELAZAK NA BUDZET

Sve informacije o podnošenju molbi i uslovima za prelazak na budžet možete pogledati klikom na link "dalje".

dalje
05. jul 2010.
KONAČNA RANG LISTA I RASPORED UPISA

 1. Kandidati od broja 1. do broja 110. upisuju se na teret budžeta.
 2. Kandidati koji su stekli pravo da studiraju na teret budžeta, a ne upišu se u navedenom terminu gube pravo na naknadni upis.

 3. Kandidati od broja 111. do broja 400. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
 4. Upis kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 110, upisaće se OBAVEZNO U UTORAK, 6. JULA OD 900 DO 1400. U 1400 izvršiće se prozivka studenata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 111. do 120. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
 5. Kandidati sa rednim brojevima od 121. do 260. upisaće se OBAVEZNO U SREDU, 7. JULA OD 900 DO 1500.
 6. Kandidati sa rednim brojevima od 261. do 400. upisaće se OBAVEZNO U ČETVRTAK, 8. JULA OD 900 DO 1500.
 7. Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi i to u UTORAK 13. jula 2010. godine, od 1000 do 1500 časova.
 8. Prozivanje kandidata koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 401. i dalje, a radi upisa iz tačke 6., obaviće se u UTORAK 13. jula 2010. godine u 1000 časova.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2010/2011. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

dalje
05. jul 2010.
ČLANARINA ZA ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE

Studenti brucoši mogu uplatiti u Školi prilikom upisa 400,00 dinara za ZPU (Zdravstveno potporno udruženje studenata).

Dodatne informacije možete pogledati klikom na link ispod.

ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE.

01. jul 2010.
DOKUMENTA ZA UPIS

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM UPISA u prvu godinu osnovnih studija školske 2010/2011. godine.

Kandidati KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
  • državljanstvo Republike Srbije.
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi, uz priložen dokaz o uplati naknade za troškove upisa);
 3. INDEKS(dobija se u Školi, uz priložen dokaz o uplati naknade za troškove upisa);
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5x3,5 cm;
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA(indeks i obrasci ŠV-20),U IZNOSU OD 1.500,00 DINARA.
 6. DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU.

VISINA ŠKOLARINE

- za domaće državljane iznosi 48.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u četiri rate (prva rata u iznosu od 18.000,00 dinara na dan upisa, druga rata u iznosu od 10.000,00 dinara do 15.10.2010. godine, treća rata u iznosu od 10.000,00 dinara do 31.01.2011. godine i četvrta rata u iznosu od 10.000,00 dinara do 31.03.2011. godine).

- za strane državljane iznosi 1200 evra, u dinarskoj protivrednosti.

SVE UPLATE VRŠE SE NA:

Adresu: VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a.

Račun broj: 840-2056666-09

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09