Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUL 2009.

18. jul 2009.
DRUGI KONKURSNI ROK

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA OGLAŠAVA SLOBODNA MESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2009/2010. GODINE, STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM

2 STUDENTA NA TERET BUDŽETA, ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE KOJI SU ŠKOLOVANJE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

PRILIKOM KONKURISANJA OVI KANDIDATI SU DUŽNI DA, PORED OSTALIH DOKUMENATA, PODNESU NOSTRIFIKOVANA ŠKOLSKA SVEDOČANSTVA STEČENA U INOSTRANSTVU

DRUGI KONKURSNI ROK traje od 1. - 16. SEPTEMBRA 2009. godine

- Prijavljivanje kandidata ................ 1. i 2. septembra od 10,00 do 15,00

- Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita...... 3. septembra u 11,00

- Polaganje prijemnog ispita ..............................4. septembra u 12,00

- Objavljivanje jedinstvene rang liste ....................7. septembra u 14,00

- Podnošenje prigovora direktoru Škole na redosled kandidata na

jedinstvenoj rang listi ................................8. septembra do 14,00

- Donošenje odluke po prigovoru ..........................9. septembra do 14,00

- Podnošenje žalbe Upravnom odboru na rešenje

direktora Škole .......................................10. septembra do 14,00

- Rešavanje po žalbi ....................................12. septembra do 14,00

- Objavljivanje konačne rang liste ..................... 14. septembra u 10,00

- Upis primljenih kandidata ..............15. i 16. septembra od 10,00 do 15,00

Ostala obaveštenja možete pogledati u rubrici UPIS 2009/2010.

14. jul 2009.
SMEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE

Na osnovu rešenje Ministarstva prosvete broj: 451-02-823/2009-05 od 6. maja 2009. godine, utvrđeni su i objavljeni (list "Prosvetni pregled", spec. broj) uslovi konkursa za prijem studenata visokoškolskih ustanova u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2009/2010. godinu.

Bliža obaveštenja o uslovima za prijem studenata u ustanovu Studentski centar "Beograd".

Obaveštenje za smeštaj "brucoša".

10. jul 2009.
VAŽNO OBAVEŠTENJE - SLOBODNA MESTA ZA UPIS

NAKON TREĆEG DANA UPISA I PROŠIRENJA LISTE NA VISOKOJ TURISTIČKOJ ŠKOLI OSTALO JE UKUPNO 112 SLOBODNIH MESTA ZA STUDENTE KOJI SAMI PLAĆAJU ŠKOLARINU.

POZIVAMO SVE KANDIDATE DA U PONEDELJAK 13.07.2009. GODINE U 10,00 ČASOVA PRISUSTVUJU PROZIVCI RADI UPISA U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2009/2010.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

10. jul 2009.
PROŠIRENJE LISTE ZA UPIS 2009

NA OSNOVU PRELIMINARNE ODLUKE MINISTARSTVA PROSVETE, VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA UPISAĆE JOŠ 75 (sedamdeset pet) SAMOFINANSIRAJUĆIH STUDENATA NA PRVU GODINU STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2009/2010. godini.

POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE KANDIDATE KOJI SU NA KONAČNOJ RANG LISTI ISPOD 401. MESTA DA U PONEDELJAK 13.07.2009. godine u 1000 PRISUSTVUJU PROZIVCI I OSTVARE PRAVO NA UPIS DO KONAČNE POPUNE SLOBODNIH MESTA.

09. jul 2009.
RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE

STUDENTSKA SLUŽBA ŠKOLE NEĆE RADITI OD PONEDELJKA 20. JULA 2009. godine, zbog korišćenja godišnjeg odmora, PA MOLIMO STUDENTE DA DO PETKA 17. JULA 2009. godine, PREUZMU SVA POTREBNA DOKUMENTA: UVERENJE O DIPLOMIRANJU, UVERENJE O STUDIRANJU (za potrebe izdavanja vize i sl.), SREDNJOŠKOLSKA DOKUMENTA NA REVERS, UVERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA, ISPISNICU i sl.

Studentska služba, nakon godišnjih odmora, počinje sa radom:

 • Referent za matičnu knjigu ... 24. avgusta 2009. godine;
 • Referent za studentska pitanja(šalter) ... 31. avgusta 2009. godine;
 • Sekretar ... 1. septembra 2009. godine.

07. jul 2009.
VISINA ŠKOLARINE

U skladu sa Sporazumom potpisanim između nadležnih ministarstava i predstavnika visokoškolskih institucija Srbije školarina u školskoj 2009/2010. godini iznosiće 48.000,00 dinara.

07. jul 2009.
DOKUMENTA ZA UPIS

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM UPISA u prvu godinu osnovnih studija školske 2009/2010. godine.

Kandidati KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • izvod iz matične knjige rođenih;
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi, uz priložen dokaz o uplati naknade za troškove upisa);
 3. INDEKS(dobija se u Školi, uz priložen dokaz o uplati naknade za troškove upisa);
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5x3,5 cm;
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA(indeks i obrasci ŠV-20),U IZNOSU OD 1.000,00 DINARA.
 6. DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU.

VISINA ŠKOLARINE

- za domaće državljane iznosi 48.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u dve rate (prva rata u iznosu od 30.000,00 dinara na dan upisa a druga rata u iznosu od 18.000,00 dinara do 15. januara 2010. godine).

- za strane državljane iznosi 1200 evra, u dinarskoj protivrednosti.

SVE UPLATE VRŠE SE NA:

Adresu: VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a.

Račun broj: 840-2056666-09

06. jul 2009.
VAŽNO OBAVEŠTENJE - PRIJAVA ISPITA

Studenti koji, zbog odlaganja ispita, nisu prijavili ispit iz predmeta EKONOMIKA TURIZMA ili predmeta MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE u septembarskom ispitnom roku, mogu to učiniti (ubacivanjem ispitne prijave u sanduče) dana 7.07.2009. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 časova.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU
dr Violeta Tošić

06. jul 2009.
RASPORED UPISA NOVIH STUDENATA

Kandidati koji su stekli pravo upisa na teret budžeta i nalaze se na konačnoj rang listi od broja 1. zaključno sa brojem 111, upisaće se OBAVEZNO U SREDU, 8. JULA OD 900 DO 1400.

U 1400 izvršiće se prozivka studenata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 112. do 120. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.

Kandidati sa rednim brojevima od 121. do 260. upisaće se OBAVEZNO U ČETVRTAK, 9. JULA OD 900 DO 1500.

Kandidati sa rednim brojevima od 261. do 401. upisaće se OBAVEZNO U PETAK, 10. JULA OD 9 00 DO 15 00.

Prozivka kandidata koju su na konačnoj rang listi „ispod crte“, radi eventualne dopune slobodnih mesta obaviće se u PONEDELJAK, 13. JULA U 1000 U SALI V.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2009/2010. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

dalje
01. jul 2009.
JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA

Obaveštavamo kandidate koji su polagali prijemni ispit u ponedeljak 29. juna, da je objavljena JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2009/2010. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM.

Rešeni testovi sa prijemnog ispita se mogu pogledati OVDE.

dalje
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09