Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUN 2009.

29. jun 2009.
OBAVEŠTENJE ZA ISPIT KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM

Obaveštavaju se studenti koji polažu 30.06.2009. godine u 13h ispit KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM kod profesorke mr Vesne Bajić da će, zbog bolesti profesorke, ispit polagati kod dr Sanje Pajić.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU
dr Violeta Tošić

25. jun 2009.
PRAVILA STUDIJA

PRAVILA STUDIJA ZA STUDENTE KOJI SU UPISANI NA OSNOVNE STUDIJE
školske 2007/2008. godine i školske 2008/2009. godine

 1. STUDENT KOJI JE UPISAN NA TERET BUDŽETA I U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI ZADRŽAVA STATUS STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA:
  • AKO U ŠKOLSKOJ 2008/2009. godini OSTVARI NAJMANJE 48 ESPB BODOVA;
  • AKO U ŠKOLSKOJ 2009/2010. godini OSTVARI NAJMANJE 54 ESPB BODA.
 2. STUDENT KOJI SE SAM FINANSIRA, I U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI NASTAVLJA STUDIJE U ISTOM STATUSU, AKO U ŠKOLSKOJ 2008/2009. GODINI OSTVARI NAJMANJE 37 ESPB BODOVA, A MANJE OD 48 ESPB BODOVA.
 3. STUDENT KOJI SE SAM FINANANSIRA, U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI NASTAVLJA STUDIJE U STATUSU STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA:
  • AKO U ŠKOLSKOJ 2008/2009. godini OSTVARI NAJMANJE 48 ESPB BODOVA,
  • AKO U ŠKOLSKOJ 2009/2010. godini OSTVARI NAJMANJE 54 ESPB BODA,
  POD USLOVOM DA SE RANGIRA U OKVIRU UKUPNOG BROJA STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA, NA NAČIN I PO POSTUPKU KOJI ĆE BITI UTVRĐEN POSEBNOM ODLUKOM.
 4. STUDENTI IZ TAČKE 1. i 3. ovog obaveštenja MOGU ZADRŽATI STATUS STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA NAJDUŽE:
  • GODINU DANA PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANJA STUDIJA, ODNOSNO DO 30. SEPTEMBRA 2011. GODINE, AKO SU U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UPISANI ŠKOLSKE 2007/2008. GODINE;
  • ŠEST MESECI PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANJA STUDIJA, ODNOSNO DO 31. MARTA 2012. GODINE, AKO SU U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UPISANI ŠKOLSKE 2008/2009. GODINE;

24. jun 2009.
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

OBJAVLJEN JE RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U VISOKU TURISTIČKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2009/10. GODINU.

Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože kod sekretara Škole (glavni ulaz, kancelarija 1), najkasnije do petka, 26. juna 2009. do 12 časova.

Podesćamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu ličnu kartu, karticu sa šifrom i hemijsku olovku.

Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.

dalje
23. jun 2009.
BEZ PRAVA NA PROMENU ISPITIVAČA

PRAVO NA PROMENU ISPITIVAČA UKIDA SE POČEV OD PRIJAVE ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2008/2009. GODINE.

22. jun 2009.
REZULTATI IZ ELEKTRONSKOG MARKETINGA

Objavljen je spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Elektronski marketing u turizmu.

dalje
18. jun 2009.
INFORMATIKA U TURIZMU - REZULTATI ISPITA

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta Informatka u turizmu/turističkom poslovanju.

dalje
18. jun 2009.
PRAVILA STUDIJA

PRAVILA STUDIJA ZA STUDENTE UPISANE NA STUDIJE U ŠKOLU, DO STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Studenti upisani na studije u Školu, zaključno sa školskom 1998/1999. godinom, mogu završiti studije po sopstvenom izboru, po dvogodišnjem nastavnom planu i programu koji se primenjuje od školske 2000/2001. godine ili po trogodišnjem nastavnom planu i programu koji se primenjuje od školske 2005/2006. godine, najasnije do kraja školske 2011/2012. godine, odnosno do 30. septembra 2012. godine.

Studenti upisani na studije u Školu od školske 1999/2000. godine zaključno sa školskom 2004/2005 godinom, koji ne završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija do kraja školske 2008/2009. godine, odnosno do 30. septembra 2009. godine, mogu završiti studije po sopstvenom izboru, po dvogodišnjem nastavnom planu i programu koji se primenjuje od školske 2000/2001. godine ili po trogodišnjem nastavnom planu i programu koji se primenjuje od školske 2005/2006. godine, najkasnije do kraja školske 2011/2012. godine, odnosno do 30. septembra 2012. godine.

Studenti upisani na studije u Školu, školske 2005/2006. i 2006/2007. godine, mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2011/2012. godine, odnosno do 30. septembra 2012. godine.

15. jun 2009.
REZULTATI IZ STATISTIKE

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz predmeta STATISTIKA U TURIZMU u JUNSKOM roku 2009. godine

dalje
12. jun 2009.
PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u sredu, 17. juna 2009. godine, od 1100 do 1300 časova, kod sekretara Škole.

Ujedno obaveštavamo ostale diplomirane studente da je oglašavanje ranije izdate diplome nevažećom, u Službenom glasniku, (potvrda o izvršenom oglašavanju donosi se sekretaru Škole) uslov za izdavanje uverenja o visokom obrazovanju.

Spisak diplomiranih studenata možete pogledati klikom na link "dalje".

dalje
12. jun 2009.
PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u sredu, 17. juna 2009. godine, od 1100 do 1300 časova, kod sekretara Škole.

Spisak studenata možete pogledati klikom na link "dalje".

dalje
12. jun 2009.
PODELA DIPLOMA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente (generacija 2005/2006) koji su podneli zahtev za usklađivanje ranije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz Zakona o visokom obrazovanju, da diplome o višem obrazovanju preuzmu u sredu, 17. juna 2009. godine, od 1100 do 1300, kod sekretara Škole.

dalje
12. jun 2009.
REZULTATI ISPITA - POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE U TURIZMU I POSLOVNO KOMUNICIRANJE, OD 4. JUNA 2009.

 

Objavljeni su rezultati ispita od 4. juna 2009. godine iz predmeta Poslovna etika i komuniciranje u turizmu i Poslovno komuniciranje kod višeg predavača mr Milenka Đurića.

Upis ocena obaviće se u PETAK 19.06.2009. godine od 10-12 časova.

dalje
11. jun 2009.
MARKETING U TURIZMU - USMENI ISPIT

Obaveštavamo studente da će se polaganje usmenog ispita MARKETING U TURIZMU

kod mr Milenka Djurića u junskom roku 2009. obaviti prema sledećem rasporedu:


Sreda, 17. jun 2009. od 12:00, A3

studenti upisani školske 1991. – 2006. godine


Četvrtak, 18. jun 2009. od 10:00, A2

studenti upisani školske 2007. godine

Viši predavač
mr Milenko D. Đurić

09. jun 2009.
REZULTATI PISMENOG DELA IZ NEMAČKOG JEZIKA

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika u JUNSKOM ispitnom roku.

dalje
08. jun 2009.
ENGLESKI JEZIK - REZULTATI PISMENOG I RASPORED USMENOG DELA ISPITA KOD VIŠNJE CAGA

 

Objavljeni su rezultati pismenog dela i raspored usmenog dela ispita iz Engleskog jezika kod predavača Višnje Caga.

dalje
08. jun 2009.
ENGLESKI JEZIK - REZULTATI PISMENOG I RASPORED USMENOG DELA ISPITA KOD MR IVANA MILOŠEVIĆA

 

Objavljeni su rezultati pismenog dela i raspored usmenog dela ispita iz Engleskog jezika kod predavača mr Ivana Miloševića.

dalje
08. jun 2009.
POTPISI ZA STRUČNU PRAKSU

Davanje potpisa studentima II I III godine koji su obavili stručnu praksu u preduzećima turističke privrede u aprilu i maju 2009. godine biće objavjeno 15. i 16. juna od 10-12 časova u kabinetu br. 1. Potpise će davati profesorka Maja Ćosić. Studenti sa sobom treba da donesu indeks, potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi od agencije i dnevnik prakse koji će biti potpisan od strane nadležnih u agenciji. Sva tri dokumenta su obavezna i bez jednog od njih studenti neće dobiti potpis u indeks.

Stručni saradnik
Mirjana Obadović

08. jun 2009.
POTPISI ZA STRUČNU PRAKSU

Davanje potpisa studentima II I III godine koji su obavili stručnu praksu u preduzećima turističke privrede u aprilu i maju 2009. godine biće objavjeno 15. i 16. juna od 10-12 časova u kabinetu br. 1. Potpise će davati profesorka Maja Ćosić. Studenti sa sobom treba da donesu indeks, potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi od agencije i dnevnik prakse koji će biti potpisan od strane nadležnih u agenciji. Sva tri dokumenta su obavezna i bez jednog od njih studenti neće dobiti potpis u indeks.

Stručni saradnik
Mirjana Obadović

06. jun 2009.
RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ INFORMATIKE I E-MARKETINGA

 

Studenti koji su prijavili ispite iz Informatike i Elektronskog marketinga za junski rok, polagaće prema sledećem rasporedu:

 • 16. jun, sala A5, 1500 - Informatika u turističkom poslovanju, dvogodišnji nastavni plan više škole
 • 16.jun, sala A5, 1500 - Informatika u turističkom poslovanju, trogodišnji nastavni plan više škole
 • 16. jun, sala A5, 1600 - Informatika u turizmu, trogodišnji nastavni plan visoke škole
 • 16. jun, sala A5, 1600 - Elektronski marketing, diplomirani
 • 16. jun, sala A5, 1700 - Elektronski marketing, trogodišnji nastavni plan više škole - studenti od rednog broja 1 do 165 na spisku
 • 16. jun, sala A5, 1800 - Elektronski marketing, trogodišnji nastavni plan više škole - studenti od rednog broja 165 do 333 na spisku

Praktični deo ispita iz Elektronskog marketinga biće održan 17. i 18. juna od 1300 časova, a iz Informatike 19. juna u isto vreme.

Prijava za praktični deo ispita vrši se preko sledećih linkova:

Elektronski marketing

Informatika u turizmu/turističkom poslovanju

05. jun 2009.
PODELA DIPLOMA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente (generacija 2005/2006) koji su podneli zahtev za usklađivanje ranije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz Zakona o visokom obrazovanju, da diplome o višem obrazovanju preuzmu u sredu, 10. juna 2009. godine, od 1100 do 1300, kod sekretara Škole.

dalje
05. jun 2009.
PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u sredu, 10. juna 2009. godine, od 1100 do 1300 časova, kod sekretara Škole.

Ujedno obaveštavamo ostale diplomirane studente da je oglašavanje ranije izdate diplome nevažećom, u Službenom glasniku, (potvrda o izvršenom oglašavanju donosi se sekretaru Škole) uslov za izdavanje uverenja o visokom obrazovanju.

Spisak diplomiranih studenata možete pogledati klikom na link "dalje".

dalje
05. jun 2009.
PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

Molimo diplomirane studente da uverenja o stečenom višem obrazovanju obavezno preuzmu u sredu, 10. juna 2009. godine, od 1100 do 1300 časova, kod sekretara Škole.

Spisak studenata možete pogledati klikom na link "dalje".

dalje
05. jun 2009.
REZULTATI ISPITA - RUSKI JEZIK B3 (NIŠ)

Studenti koji su položili pismeni deo ispita iz Ruskog jezika B3(NIŠ), pozivaju se na usmeni.

1. Nešić Olivera 573/06

2. Irina Lacmanović 683/06

mr Jelena Mihajlović

05. jun 2009.
REZULTATI ISPITA - NEMAČKI JEZIK (B2 - DRUGI DEO)

 

Objavljeni je drugi deo rezultata pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika B2.

Prvih sedam studenata sa spiska polagaće usmeni deo ispita u utorak, 09. 06. 2009. od 1030, a drugih sedam od 1300 časova (učionica 1 ili kabinet predmetnog nastavnika, br. 3).

dalje
04. jun 2009.
REZULTATI ISPITA - NEMAČKI JEZIK (A1, B1 i B2 - PRVI DEO)

 

Objavljeni su rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika - A1, B1 i B2 (prvi deo) kod predmetnog nastavnika Ivane Stojanović.

Usmeni deo ispita biće održan prema sledećem rasporedu:

 • Petak, 05. 06. 2009. od 1200 - grupa A1 i B1
 • Petak, 05. 06. 2009. od 1230 - prva grupa B2 (spisak studenata u prilogu).

dalje
03. jun 2009.
PISMENI ISPIT IZ PREDMETA
POSLOVNA ETIKA I POSLOVNO KOMUNICIRANJE

 

Obaveštavamo studente da će se polaganje pismenog ispita u četvrtak, 04.juna 2009. u sali 5 kod mr Milenka Djurića obaviti prema sledećem rasporedu:

od 10:00 do 11:00

predmet: POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE U TURIZMU

studenti upisani školske 2005. – 2006. godine

predmet: POSLOVNO KOMUNICIRANJE

diplomirani studenti upisani školske 2007. – 2008. godine

od 11:15 do 12:15

predmet: POSLOVNO KOMUNICIRANJE

studenti upisani školske 2007. – 2008. godine

mr Milenko Đurić

03. jun 2009.
REZULTATI KOLOKVIJUMA - MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

 

Objavljeni su rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije.

dalje
03. jun 2009.
REZULTATI URAĐENIH SEMINARSKIH RADOVA IZ EKONOMIKE TURIZMA

 

Objavljeni su rezultati urađenih seminarskih radova iz predmeta Ekonomika turizma.

dalje
02. jun 2009.
POSLOVNO PRAVO - REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA

 

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo.

dalje
02. jun 2009.
USMENI DEO ISPITA IZ RUSKOG JEZIKA

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika kod mr Jelene Mihajlović održaće se prema sledećem rasporedu:

 • 5. jun 2009. u 1700 - B3 (prvih 20)
 • 8. jun 2009. u 1400 - A1
 • 10. jun 2009. u 1400 - A2
 • 12. jun 2009. u 1400 - A3
 • 15. jun 2009. u 1400 - B1
 • 17. jun 2009. u 1400 - B2
 • 19. jun 2009. u 1400 - B2
 • 22. jun 2009. u 1200 - B3
 • 23. jun 2009. u 1200 - B3
 • 24. jun 2009. u 1200 - B3

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09