Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 3

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 25. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 09:30, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 10:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 25. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 11:00, Sala А2
57.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
58.Turistički proizvod i razvoj destinacijadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
59.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 09. Apr 2019. u 11:00, Kabinet 4
60.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
61.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
75.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Turistički resursi Srbijedr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
78.Istorija civilizacijedr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1