Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić -
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević -
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović -
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević -
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -
18.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović -
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević -
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
23.Sociologijadr Zoran Radulović -
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić -
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić -
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić -
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović -
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić -
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić -
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić -
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
55.Medijske komunikacijeVladimir Pavković, MSc -
56.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić -
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić -
58.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković -
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov -
60.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
61.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić -
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
76.Poslovni turizamdr Dario Šimičević -
77.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić -
78.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović -