Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 25. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 09:30, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
8.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 10:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
16.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
17.Sociologijadr Ivan Bulatović -
18.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
19.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
20.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
21.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
22.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
23.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
24.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
25.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
26.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
29.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
42.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
44.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
45.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
50.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
53.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
54.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
55.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
56.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 11:00, Sala 5
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
58.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 09. Apr 2019. u 11:00, Kabinet 4
59.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
60.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić -
61.Finansijski menadžmentdr Vlastimir Vuković 25. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
68.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
69.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
70.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
74.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
75.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
78.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
79.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 18. Apr 2019. u 11:00, Sala 6