Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
8.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
17.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
18.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
20.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
22.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
42.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
43.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
52.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
53.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
54.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
55.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
56.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
57.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
58.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić -
59.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
60.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
62.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
64.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
65.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
66.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
67.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1