Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
16.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
17.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić . . u ,
18.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
20.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
21.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
22.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
23.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
24.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
25.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
32.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
38.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
43.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
44.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
45.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
46.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
54.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
55.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
59.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
60.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
61.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
62.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić . . u ,
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
66.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
70.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
71.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
72.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
76.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
80.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09