Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole DIPL 2009

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
2.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
3.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
4.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
5.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
6.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
7.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
8.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
9.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
10.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
11.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
12.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
13.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
14.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
15.Zaštita životne sredine i turizamdr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
16.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
17.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
18.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
19.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
20.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
21.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Jelena Jević -
22.Upravljanje kvalitetom turističkog proizvodadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
23.Finansijski menadžmentdr Mirjana Ilić -
24.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Pravo Evropske unijedr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
26.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1