Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
32.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
58.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
59.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
76.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
77.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
78.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3

Poslovanje hotelskih preduzeća
dr Georgi Genov

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.163/2015Bojana Dimovski15. Apr 2019.
2.165/2015Uroš Rakić15. Apr 2019.
3.209/2015Milica Milanović15. Apr 2019.
4.212/2015Ana Suvačarević15. Apr 2019.
5.299/2015Predrag Nastić15. Apr 2019.
6.337/2015Uroš Radisavljavić15. Apr 2019.
7.397/2015Marija Kovačević15. Apr 2019.
8.11/2016Milijana Ostojić15. Apr 2019.
9.16/2016Nevena Mićić15. Apr 2019.
10.20/2016Ana Vojnović15. Apr 2019.
11.29/2016Ivana Džavrić15. Apr 2019.
12.45/2016Tijana Todorović15. Apr 2019.
13.59/2016Marina Sofranić15. Apr 2019.
14.64/2016Aleksandar Mladenović15. Apr 2019.
15.70/2016Nikola Zornić15. Apr 2019.
16.73/2016Aleksandra Nenadović15. Apr 2019.
17.74/2016Andrijana Petaković15. Apr 2019.
18.77/2016Tamara Šaraba15. Apr 2019.
19.80/2016Sara Bajović15. Apr 2019.
20.92/2016Emilija Stamenković15. Apr 2019.
21.96/2016Anja Rođenović15. Apr 2019.
22.100/2016Marina Đorić15. Apr 2019.
23.125/2016Stefani Mirilo15. Apr 2019.
24.140/2016Aleksandra Zarić15. Apr 2019.
25.147/2016Aleksandra Ignjatović15. Apr 2019.
26.157/2016Dunja Damnjanović15. Apr 2019.
27.158/2016Milena Miletić15. Apr 2019.
28.164/2016Zorana Jakšić15. Apr 2019.
29.194/2016Angelina Arsenov15. Apr 2019.
30.201/2016Sara Milosavljević15. Apr 2019.
31.226/2016Teodora Stevančević15. Apr 2019.
32.234/2016Ema Borovinić15. Apr 2019.
33.253/2016Kristina Grković15. Apr 2019.
34.342/2016Jovana Pejić15. Apr 2019.
35.345/2016Nataša Stančić15. Apr 2019.
36.351/2016Mladen Ilić15. Apr 2019.
37.374/2016Marko Đorđev15. Apr 2019.
38.392/2016Katarina Dobrilović15. Apr 2019.
39.395/2016Saša Tucović15. Apr 2019.