Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 09:30, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 10:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
25.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
47.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
52.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
55.Preduzetništvodr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 11:00, Sala А2
56.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
57.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 18. Apr 2019. u 11:00, Sala 6
59.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 09. Apr 2019. u 11:00, Kabinet 4
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 11:00, Sala 5
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
69.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
72.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
75.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
76.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
77.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
78.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
79.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3

Engleski jezik "A" 3
dr Milina Kosanović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.37/2015Maja Ilić15. Apr 2019.