Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić . . u ,
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski . . u ,
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
40.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
57.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
58.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
62.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
63.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
65.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
66.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
67.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
68.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
69.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
83.Turističko vođenjedr Goran Jević . . u ,
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09