Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Jelena Jević . . u ,
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
25.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
30.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
31.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
41.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
42.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
46.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
47.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
48.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
49.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
50.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
51.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
52.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
54.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
55.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
56.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
57.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
60.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
61.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
62.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
63.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
64.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
69.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
70.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
71.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
72.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
76.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
78.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
79.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
80.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević . . u ,
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
83.Turističko vođenjedr Goran Jević . . u ,
84.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09