Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 25. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 09:30, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 10:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
25.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 25. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević . . u ,
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 11:00, Sala А2
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 18. Apr 2019. u 11:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 09. Apr 2019. u 11:00, Kabinet 4
61.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
63.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 17. Apr 2019. u 11:00, Sala 5
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
67.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
68.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
72.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
74.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
75.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09