Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković . . u ,
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
32.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
37.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
54.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
58.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
59.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
76.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
77.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
78.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09