Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2011

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
23.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
26.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 02. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
31.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
32.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
33.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
34.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
35.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
41.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
44.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
48.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
49.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
50.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
51.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
52.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
53.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
54.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
55.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
56.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
57.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
61.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
62.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
63.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
67.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
69.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
70.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
71.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
72.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
73.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
74.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
75.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
76.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
77.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
78.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
79.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
80.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
81.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
82.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
83.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
84.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
85.Turističko vođenjedr Goran Jević -
86.Turističko vođenjedr Marija Najdić -

Saobraćaj i turizam
dr Violeta Tošić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN