Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za NOVEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2011

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
4.Ekonomika turizmadr Jelena Jević . . u ,
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 09:30, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 05. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 2
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 01. Nov 2018. u 12:00, Kabinet 6
9.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 12:00, Sala 6
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
25.Sociologijadr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Osnovi marketingamr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
28.Osnovi marketingadr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 02. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 11
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 08. Nov 2018. u 12:00, Kancelarija 1a
31.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
32.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
34.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 01. Nov 2018. u 10:00, Kancelarija 11
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 07. Nov 2018. u 10:00, Kabinet 1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
40.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
44.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić . . u ,
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
51.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
52.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković . . u ,
53.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 10:00, Sala А1
54.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
55.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
56.Saradnja i partnerstvo u turizmumr Jasmina Leković 07. Nov 2018. u 11:00, Kabinet 1
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
58.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
59.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
60.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
61.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 01. Nov 2018. u 11:00, Sala 6
62.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 07. Nov 2018. u 13:00, Sala 6
63.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
64.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 01. Nov 2018. u 10:00, Sala 6
65.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 05. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
66.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 08. Nov 2018. u 14:30, Učionica 2
67.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
68.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
69.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
70.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
75.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 01. Nov 2018. u 09:00, Učionica 1
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 01. Nov 2018. u 10:00, Učionica 1
77.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Nov 2018. u 11:30, Učionica 2
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 08. Nov 2018. u 14:00, Sala 6
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 06. Nov 2018. u 12:30, Kabinet 3
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević . . u ,
82.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 07. Nov 2018. u 08:30, Sala 6
83.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 02. Nov 2018. u 10:00, Učionica 3
84.Turističko vođenjedr Marija Najdić . . u ,
85.Turističko vođenjedr Goran Jević . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09