Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 09. Apr 2019. u 11:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
60.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
76.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3

Osnovi ekonomije
dr Renata Pindžo

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.75/2017Katarina Bošković18. Apr 2019.
2.96/2017Selena Preočanin18. Apr 2019.
3.2/2018Aleksandar Timotić18. Apr 2019.
4.8/2018Milena Cvejić18. Apr 2019.
5.16/2018Bojana Nedeljković18. Apr 2019.
6.18/2018Katarina Kapunac18. Apr 2019.
7.20/2018Uroš Seferović18. Apr 2019.
8.22/2018Ivana Mladenović18. Apr 2019.
9.24/2018Tamara Supek18. Apr 2019.
10.28/2018Darija Dimitrijević18. Apr 2019.
11.30/2018Tijana Gajić18. Apr 2019.
12.32/2018Ana Ikić18. Apr 2019.
13.36/2018Jelena Parezanović18. Apr 2019.
14.38/2018Kristina Udovičić18. Apr 2019.
15.42/2018Ivana Jović18. Apr 2019.
16.46/2018Petar Šulović18. Apr 2019.
17.48/2018Jelena Aleksandrov18. Apr 2019.
18.50/2018Danijela Paunović18. Apr 2019.
19.51/2018Marijana Bjelanović18. Apr 2019.
20.54/2018Jelena Čolić18. Apr 2019.
21.56/2018Đurđa Nikolić18. Apr 2019.
22.57/2018Stefan Ristić18. Apr 2019.
23.60/2018Aleksandra Štajbl18. Apr 2019.
24.62/2018Jovana Pašajlić18. Apr 2019.
25.64/2018Nina Mlađenović18. Apr 2019.
26.68/2018Natalija Stanić18. Apr 2019.
27.72/2018Dunja Vukojević18. Apr 2019.
28.82/2018Anja Uzelac18. Apr 2019.
29.84/2018Tamara Vilotijević18. Apr 2019.
30.88/2018Lana-Tajana Novaković18. Apr 2019.
31.90/2018Ivana Preković18. Apr 2019.
32.92/2018Nevena Radojčić18. Apr 2019.
33.94/2018Nevena Jovković18. Apr 2019.
34.102/2018Kristina Stević18. Apr 2019.
35.106/2018Tanja Senković18. Apr 2019.
36.122/2018Iva Nenezić18. Apr 2019.
37.126/2018Lazar Ilić18. Apr 2019.
38.130/2018Mihailo Stefanović18. Apr 2019.
39.138/2018Đorđe Petrović18. Apr 2019.
40.148/2018Izabela Milošević18. Apr 2019.
41.156/2018Marko Stojadinović18. Apr 2019.
42.166/2018Milica Toma18. Apr 2019.
43.174/2018Nikolina Mijatović18. Apr 2019.
44.182/2018Jovana Jovanovski18. Apr 2019.
45.186/2018Luka Stojković18. Apr 2019.
46.192/2018Luka Ivanović18. Apr 2019.
47.194/2018Lazar Bećarević18. Apr 2019.
48.196/2018Tijana Stević18. Apr 2019.
49.200/2018Kristina Sretenović18. Apr 2019.
50.212/2018Milica Popadić18. Apr 2019.
51.216/2018Anabela Jovičić18. Apr 2019.
52.221/2018Miloš Lončar18. Apr 2019.
53.228/2018Nevena Stolić18. Apr 2019.
54.232/2018Tijana Petrović18. Apr 2019.
55.242/2018Nataša Janković18. Apr 2019.
56.256/2018Ana Vidović18. Apr 2019.
57.266/2018Tanja Jović18. Apr 2019.
58.274/2018Katarina Živanović18. Apr 2019.
59.280/2018Tamara Prvulović18. Apr 2019.
60.284/2018Jelena Vilimonović18. Apr 2019.
61.298/2018Daniel Kajčić18. Apr 2019.
62.300/2018Nikola Branković18. Apr 2019.
63.304/2018Marija Vesić18. Apr 2019.