Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo . . u ,
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević . . u ,
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo . . u ,
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović . . u ,
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević . . u ,
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković . . u ,
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski . . u ,
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo . . u ,
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 09. Apr 2019. u 11:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
60.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo . . u ,
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević . . u ,
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović . . u ,
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo . . u ,
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević . . u ,
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
76.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić . . u ,
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09