Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 10. Apr 2019. u 10:30, Sala 5
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević -
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević -
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Apr 2019. u 10:00, Učionica 2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
52.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 09. Apr 2019. u 14:30, Učionica 1
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 09. Apr 2019. u 11:00, Kabinet 4
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
59.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
60.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
64.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović -
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević -
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević -
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
76.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3

Turistička geografija
dr Dario Šimičević

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.39/2017Emilija Petrović18. Apr 2019.
2.48/2017Milica Stefanović18. Apr 2019.
3.53/2017Maja Opra18. Apr 2019.
4.96/2017Selena Preočanin18. Apr 2019.
5.106/2017Katarina Matić18. Apr 2019.
6.133/2017Katarina Vulićević18. Apr 2019.
7.178/2017Dunja Kovačević18. Apr 2019.
8.179/2017Sava Žižakov18. Apr 2019.
9.193/2017Sandra Jović18. Apr 2019.
10.213/2017Eliana Marinković18. Apr 2019.
11.302/2017Olja Gafur18. Apr 2019.
12.312/2017Irena Rajković18. Apr 2019.
13.1/2018Maria Timčenko18. Apr 2019.
14.3/2018Katarina Đurović18. Apr 2019.
15.6/2018Maja Iskrenović18. Apr 2019.
16.7/2018Tamara Ondrik18. Apr 2019.
17.11/2018Stefan Zdravković18. Apr 2019.
18.14/2018Jelena Rajić18. Apr 2019.
19.18/2018Katarina Kapunac18. Apr 2019.
20.31/2018Tamara Spasojević18. Apr 2019.
21.35/2018Bojana Ivić18. Apr 2019.
22.37/2018Katarina Stokić18. Apr 2019.
23.41/2018Marko Radivojević18. Apr 2019.
24.44/2018Nenad Ristić18. Apr 2019.
25.45/2018Jelena Pandurov18. Apr 2019.
26.49/2018Stefan Stanimirović18. Apr 2019.
27.53/2018Milena Šiljić18. Apr 2019.
28.54/2018Jelena Čolić18. Apr 2019.
29.59/2018Jelena Janićijević18. Apr 2019.
30.60/2018Aleksandra Štajbl18. Apr 2019.
31.71/2018Anđela Stevanović18. Apr 2019.
32.78/2018Anita Cvetković18. Apr 2019.
33.79/2018Ana Domanović18. Apr 2019.
34.91/2018Ivana Drinjak18. Apr 2019.
35.94/2018Nevena Jovković18. Apr 2019.
36.96/2018Anja Pavićević18. Apr 2019.
37.97/2018Nikola Pešić18. Apr 2019.
38.101/2018Marija Ostojić18. Apr 2019.
39.104/2018Anđela Stojković18. Apr 2019.
40.108/2018Nina Petrović18. Apr 2019.
41.109/2018Milica Damljanović18. Apr 2019.
42.120/2018Luka Staletović18. Apr 2019.
43.124/2018Milica Balaban18. Apr 2019.
44.128/2018Mihajlo Rančić18. Apr 2019.
45.130/2018Mihailo Stefanović18. Apr 2019.
46.133/2018Marija Nenadović18. Apr 2019.
47.136/2018Dragana Vitorović18. Apr 2019.
48.142/2018Anica Krunić18. Apr 2019.
49.154/2018Nikola Danilović18. Apr 2019.
50.156/2018Marko Stojadinović18. Apr 2019.
51.160/2018Jana Grujičić18. Apr 2019.
52.170/2018Stefan Vujičić18. Apr 2019.
53.173/2018Jovana Solomka18. Apr 2019.
54.187/2018Aleksandar Petrović18. Apr 2019.
55.190/2018Danijela Tomić18. Apr 2019.
56.192/2018Luka Ivanović18. Apr 2019.
57.200/2018Kristina Sretenović18. Apr 2019.
58.205/2018Tijana Žunić18. Apr 2019.
59.208/2018Jelena Ćendić18. Apr 2019.
60.220/2018Igor Aćimović18. Apr 2019.
61.221/2018Miloš Lončar18. Apr 2019.
62.228/2018Nevena Stolić18. Apr 2019.
63.229/2018Nevena Kovačević18. Apr 2019.
64.234/2018Nenad Reljić18. Apr 2019.
65.244/2018Slađana Roganović18. Apr 2019.
66.249/2018Aleksandar Ilić18. Apr 2019.
67.254/2018Tamara Trajković18. Apr 2019.
68.257/2018Filip Jeremić18. Apr 2019.
69.260/2018Aleksa Zdravković18. Apr 2019.
70.261/2018Nikola Rudan18. Apr 2019.
71.262/2018Teodora Marić18. Apr 2019.
72.265/2018Helena Marić18. Apr 2019.
73.266/2018Tanja Jović18. Apr 2019.
74.270/2018Marina Trifunović18. Apr 2019.
75.273/2018Anđela Rahović18. Apr 2019.
76.274/2018Katarina Živanović18. Apr 2019.
77.275/2018Igor Lazarević18. Apr 2019.
78.284/2018Jelena Vilimonović18. Apr 2019.
79.285/2018Katarina Đurović18. Apr 2019.
80.287/2018Dimitrios Theodoros Statiris18. Apr 2019.
81.289/2018Vuk Vidić18. Apr 2019.
82.290/2018Milena Miladinović18. Apr 2019.
83.298/2018Daniel Kajčić18. Apr 2019.
84.299/2018Luka Kozić18. Apr 2019.