Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
4.Statistikadr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
8.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
9.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
13.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
16.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
20.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
23.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
24.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
25.Računovodstvodr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
26.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
28.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
30.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
31.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
32.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić -
33.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
35.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
36.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić -
37.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
38.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
39.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
41.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
42.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
43.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
44.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
45.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
46.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
48.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
50.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
52.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
53.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -

Nemački jezik "B" 2
mr Maša Polillo

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN