Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Dvogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska . . u ,
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
4.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
5.Statistikadr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
6.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
9.Pravo u turizmudr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
10.Istorija umetnosti i kulturedr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
13.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
15.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
16.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
17.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
20.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
22.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
23.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
24.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
25.Računovodstvodr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
26.Računovodstvodr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
27.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković . . u ,
28.Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
29.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
31.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
32.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski . . u ,
34.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić . . u ,
35.Finansijsko i devizno poslovanjedr Mirjana Ilić . . u ,
36.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
37.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
38.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
41.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
43.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
44.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
45.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
48.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
50.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
51.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
52.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09