Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković -
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
26.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
27.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
30.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić -
31.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić -
32.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
36.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
40.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
43.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
45.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
46.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
47.Poslovna etika i komuniciranje u turizmudr Vladimir Pavković -
48.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
49.Posebni oblici turizmadr Goran Jević -
50.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
52.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
53.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
54.Menadžment hotelskih preduzećadr Goran Jević -
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Menadžment u saobraćajudr Aleksandra Tornjanski -
57.Menadžment u saobraćajudr Violeta Tošić -
58.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
59.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
62.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
64.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
65.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
66.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
69.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
73.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić -
74.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
75.E-marketing u turizmudr Anđelka Štilić -
76.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
78.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6

Sociologija
dr Zoran Radulović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN