Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za APRIL 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić . . u ,
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Apr 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 10:00, Sala 6
4.Turistička geografijadr Dušan Kićović . . u ,
5.Turistička geografijadr Dario Šimičević 18. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
6.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
7.Poslovno pravodr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković . . u ,
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković . . u ,
22.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
24.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjamr Jasmina Leković . . u ,
25.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 11. Apr 2019. u 13:00, Učionica 2
26.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 11. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
27.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 09. Apr 2019. u 10:30, Sala 6
29.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 17. Apr 2019. u 12:00, Sala А2
30.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić . . u ,
31.Informatika u turističkom poslovanjudr Anđelka Štilić . . u ,
32.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
33.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
36.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
38.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
39.Ruski jezik "A" 2Milana Borković . . u ,
40.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
43.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
44.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
45.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
46.Ruski jezik "B" 2Milana Borković . . u ,
47.Poslovna etika i komuniciranje u turizmudr Vladimir Pavković . . u ,
48.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 25. Apr 2019. u 15:00, Sala 6
49.Posebni oblici turizmadr Goran Jević . . u ,
50.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
51.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić . . u ,
52.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
53.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 17. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
54.Menadžment hotelskih preduzećadr Goran Jević . . u ,
55.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 15. Apr 2019. u 10:00, Kabinet 5
56.Menadžment u saobraćajudr Aleksandra Tornjanski . . u ,
57.Menadžment u saobraćajudr Violeta Tošić . . u ,
58.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 19. Apr 2019. u 10:00, Učionica 1
59.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
60.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
62.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
63.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
64.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
65.Ruski jezik "A" 3Milana Borković . . u ,
66.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
67.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Apr 2019. u 09:00, Sala А1
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 15. Apr 2019. u 10:00, Sala А1
69.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 10. Apr 2019. u 12:30, Sala А2
70.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Apr 2019. u 10:00, Sala А2
71.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Apr 2019. u 12:00, Učionica 2
72.Ruski jezik "B" 3Milana Borković . . u ,
73.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić . . u ,
74.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
75.E-marketing u turizmudr Anđelka Štilić . . u ,
76.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 16. Apr 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 23. Apr 2019. u 12:00, Sala А1
78.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 23. Apr 2019. u 13:00, Sala 6
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09