Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Medijske komunikacijeVladimir Pavković, MSc -
56.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
58.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
61.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 24. Jan 2019. u 10:00, Učionica 1
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3

Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije
dr Zoran Radulović

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.70/2015Jelena Đorđević07. Feb 2019.
2.84/2015Milena Ivković07. Feb 2019.
3.122/2015Milica Spasovski07. Feb 2019.
4.174/2015Zorana Matorčević07. Feb 2019.
5.287/2015Monika Sinanović07. Feb 2019.
6.306/2015Uroš Ilić07. Feb 2019.
7.404/2015Milica Minić07. Feb 2019.
8.8/2016Maja Milojević07. Feb 2019.
9.21/2016Dragan Jovanović07. Feb 2019.
10.22/2016Marjan Petković07. Feb 2019.
11.25/2016Dragana Popović07. Feb 2019.
12.32/2016Ivana Paunić07. Feb 2019.
13.40/2016Ana Pašić07. Feb 2019.
14.42/2016Mihajlo Vujošević07. Feb 2019.
15.48/2016Dejana Petrović07. Feb 2019.
16.57/2016Anđela Laušević07. Feb 2019.
17.65/2016Milica Pantić07. Feb 2019.
18.102/2016Ana Jelić07. Feb 2019.
19.106/2016Maja Milivojević07. Feb 2019.
20.117/2016Sandra Jovanović07. Feb 2019.
21.130/2016Nevena Baljak07. Feb 2019.
22.131/2016Ivona Golubovski07. Feb 2019.
23.137/2016Kristina Mlađenović07. Feb 2019.
24.138/2016Jovana Božović07. Feb 2019.
25.141/2016Balša Jojić07. Feb 2019.
26.145/2016Jana Đorđević07. Feb 2019.
27.162/2016Nevena Mašić07. Feb 2019.
28.166/2016Aleksa Stefanović07. Feb 2019.
29.168/2016Vladimir Krivokuća07. Feb 2019.
30.180/2016Julijana Jančić07. Feb 2019.
31.183/2016Dejana Krstić07. Feb 2019.
32.186/2016Ivana Kojović07. Feb 2019.
33.187/2016Nevena Stevanović07. Feb 2019.
34.188/2016Katarina Milanović07. Feb 2019.
35.198/2016Jelena Aleksić07. Feb 2019.
36.203/2016Teodora Milić07. Feb 2019.
37.206/2016Ivana Šalipurović07. Feb 2019.
38.207/2016Jelena Nikolić07. Feb 2019.
39.208/2016Luka Stojkanović07. Feb 2019.
40.213/2016Miloš Milošević07. Feb 2019.
41.224/2016Kristina Binđa07. Feb 2019.
42.259/2016Strahinja Miletić07. Feb 2019.
43.265/2016Miloš Stekić07. Feb 2019.
44.266/2016Jelena Tirnanić07. Feb 2019.
45.267/2016Marijana Simić07. Feb 2019.
46.280/2016Kristina Dimitrijević07. Feb 2019.
47.291/2016Tijana Miletić07. Feb 2019.
48.294/2016Aleksandra Kurtović07. Feb 2019.
49.295/2016Dušica Lazić07. Feb 2019.
50.296/2016Tanja Putniković07. Feb 2019.
51.301/2016Jelena Đelmaš07. Feb 2019.
52.306/2016Marko Glumac07. Feb 2019.
53.311/2016Slobodan Radojčić07. Feb 2019.
54.312/2016Luka Ilić07. Feb 2019.
55.318/2016Stefana Stanišić07. Feb 2019.
56.329/2016Anja Rajčić07. Feb 2019.
57.336/2016Ivana Cagić07. Feb 2019.
58.346/2016Milica Veljković07. Feb 2019.
59.348/2016Anđela Mijović07. Feb 2019.
60.350/2016Emilija Đorđević07. Feb 2019.
61.354/2016Milan Ilić07. Feb 2019.
62.357/2016Alisa Vefić07. Feb 2019.
63.368/2016Milica Savić07. Feb 2019.
64.373/2016Marijana Andrić07. Feb 2019.
65.385/2016Draginja Kožik07. Feb 2019.
66.398/2016Andrijana Binđa07. Feb 2019.