Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Medijske komunikacijedr Vladimir Pavković -
60.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
61.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
62.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
63.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
64.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
65.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
66.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
69.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 24. Jan 2019. u 10:00, Učionica 1
82.Rezervacioni sistemi u turizmudr Anđelka Štilić -
83.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
84.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3

Upravljanje rizicima i resursima u turizmu
dr Mirjana Ilić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.21/2015Bojan Milovanović24. Jan 2019.
2.44/2015Sofija Mihailović24. Jan 2019.
3.70/2015Jelena Đorđević24. Jan 2019.
4.120/2015Ivana Marković24. Jan 2019.
5.122/2015Milica Spasovski24. Jan 2019.
6.200/2015Marina Odžić24. Jan 2019.
7.404/2015Milica Minić24. Jan 2019.
8.4/2016Darinka Jeremić24. Jan 2019.
9.6/2016Ana Stanojević24. Jan 2019.
10.8/2016Maja Milojević24. Jan 2019.
11.28/2016Marija Radulović24. Jan 2019.
12.32/2016Ivana Paunić24. Jan 2019.
13.40/2016Ana Pašić24. Jan 2019.
14.42/2016Mihajlo Vujošević24. Jan 2019.
15.58/2016Marija Milojević24. Jan 2019.
16.62/2016Luka Đurić24. Jan 2019.
17.72/2016Kristina Velisavljević24. Jan 2019.
18.82/2016Marina Nikolov24. Jan 2019.
19.88/2016Tijana Oluić24. Jan 2019.
20.90/2016Anja Dodić24. Jan 2019.
21.102/2016Ana Jelić24. Jan 2019.
22.106/2016Maja Milivojević24. Jan 2019.
23.112/2016Tamara Golubić24. Jan 2019.
24.130/2016Nevena Ilić24. Jan 2019.
25.144/2016Iva Bakić24. Jan 2019.
26.146/2016Aleksandra Stevanović24. Jan 2019.
27.162/2016Nevena Mašić24. Jan 2019.
28.166/2016Aleksa Stefanović24. Jan 2019.
29.168/2016Vladimir Krivokuća24. Jan 2019.
30.176/2016Sanja Kostić24. Jan 2019.
31.184/2016Andrija Kuzmanovski24. Jan 2019.
32.186/2016Ivana Kojović24. Jan 2019.
33.190/2016Petar Mitrović24. Jan 2019.
34.192/2016Marija Rakonjac24. Jan 2019.
35.198/2016Jelena Aleksić24. Jan 2019.
36.206/2016Ivana Šalipurović24. Jan 2019.
37.208/2016Luka Stojkanović24. Jan 2019.
38.224/2016Kristina Binđa24. Jan 2019.
39.266/2016Jelena Tirnanić24. Jan 2019.
40.282/2016Marija Vardalić24. Jan 2019.
41.302/2016Deana Dobrić24. Jan 2019.
42.306/2016Marko Glumac24. Jan 2019.
43.312/2016Luka Ilić24. Jan 2019.
44.334/2016Pavle Spasić24. Jan 2019.
45.336/2016Ivana Cagić24. Jan 2019.
46.346/2016Milica Veljković24. Jan 2019.
47.348/2016Anđela Mijović24. Jan 2019.
48.350/2016Emilija Đorđević24. Jan 2019.
49.358/2016Jovana Babić24. Jan 2019.
50.368/2016Milica Savić24. Jan 2019.
51.386/2016Mihailo Paunović24. Jan 2019.
52.398/2016Andrijana Binđa24. Jan 2019.