Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
37.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
58.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
60.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
61.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
68.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
72.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
73.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
75.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
76.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
77.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 24. Jan 2019. u 10:00, Učionica 1
78.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
79.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3

Upravljanje rizicima i resursima u turizmu
dr Mirjana Ilić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.21/2015Bojan Milovanović24. Jan 2019.
2.44/2015Sofija Mihailović24. Jan 2019.
3.70/2015Jelena Đorđević24. Jan 2019.
4.120/2015Ivana Marković24. Jan 2019.
5.122/2015Milica Spasovski24. Jan 2019.
6.200/2015Marina Odžić24. Jan 2019.
7.404/2015Milica Minić24. Jan 2019.
8.4/2016Darinka Jeremić24. Jan 2019.
9.6/2016Ana Stanojević24. Jan 2019.
10.8/2016Maja Milojević24. Jan 2019.
11.28/2016Marija Radulović24. Jan 2019.
12.32/2016Ivana Paunić24. Jan 2019.
13.40/2016Ana Pašić24. Jan 2019.
14.42/2016Mihajlo Vujošević24. Jan 2019.
15.58/2016Marija Milojević24. Jan 2019.
16.62/2016Luka Đurić24. Jan 2019.
17.72/2016Kristina Velisavljević24. Jan 2019.
18.82/2016Marina Nikolov24. Jan 2019.
19.88/2016Tijana Oluić24. Jan 2019.
20.90/2016Anja Dodić24. Jan 2019.
21.102/2016Ana Jelić24. Jan 2019.
22.106/2016Maja Milivojević24. Jan 2019.
23.112/2016Tamara Golubić24. Jan 2019.
24.130/2016Nevena Baljak24. Jan 2019.
25.144/2016Iva Bakić24. Jan 2019.
26.146/2016Aleksandra Stevanović24. Jan 2019.
27.162/2016Nevena Mašić24. Jan 2019.
28.166/2016Aleksa Stefanović24. Jan 2019.
29.168/2016Vladimir Krivokuća24. Jan 2019.
30.176/2016Sanja Kostić24. Jan 2019.
31.184/2016Andrija Kuzmanovski24. Jan 2019.
32.186/2016Ivana Kojović24. Jan 2019.
33.190/2016Petar Mitrović24. Jan 2019.
34.192/2016Marija Rakonjac24. Jan 2019.
35.198/2016Jelena Aleksić24. Jan 2019.
36.206/2016Ivana Šalipurović24. Jan 2019.
37.208/2016Luka Stojkanović24. Jan 2019.
38.224/2016Kristina Binđa24. Jan 2019.
39.266/2016Jelena Tirnanić24. Jan 2019.
40.282/2016Marija Vardalić24. Jan 2019.
41.302/2016Deana Dobrić24. Jan 2019.
42.306/2016Marko Glumac24. Jan 2019.
43.312/2016Luka Ilić24. Jan 2019.
44.334/2016Pavle Spasić24. Jan 2019.
45.336/2016Ivana Cagić24. Jan 2019.
46.346/2016Milica Veljković24. Jan 2019.
47.348/2016Anđela Mijović24. Jan 2019.
48.350/2016Emilija Đorđević24. Jan 2019.
49.358/2016Jovana Babić24. Jan 2019.
50.368/2016Milica Savić24. Jan 2019.
51.386/2016Mihailo Paunović24. Jan 2019.
52.398/2016Andrijana Binđa24. Jan 2019.