Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Medijske komunikacijedr Vladimir Pavković -
60.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
61.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
62.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
63.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
64.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
65.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
66.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
67.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
68.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
69.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
75.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 24. Jan 2019. u 10:00, Učionica 1
82.Rezervacioni sistemi u turizmudr Anđelka Štilić -
83.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
84.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3

Medijske komunikacije
mr Milenko Đurić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.36/2015Nevena Pavlović23. Jan 2019.
2.44/2015Sofija Mihailović23. Jan 2019.
3.70/2015Jelena Đorđević23. Jan 2019.
4.124/2015Marija Panić23. Jan 2019.
5.153/2015Jovana Đurđević23. Jan 2019.
6.282/2015Nikola Dejanović23. Jan 2019.
7.306/2015Uroš Ilić23. Jan 2019.
8.1/2016Viktorija Obrenović23. Jan 2019.
9.4/2016Darinka Jeremić23. Jan 2019.
10.6/2016Ana Stanojević23. Jan 2019.
11.8/2016Maja Milojević23. Jan 2019.
12.21/2016Dragan Jovanović23. Jan 2019.
13.22/2016Marjan Petković23. Jan 2019.
14.25/2016Dragana Popović23. Jan 2019.
15.28/2016Marija Radulović23. Jan 2019.
16.32/2016Ivana Paunić23. Jan 2019.
17.40/2016Ana Pašić23. Jan 2019.
18.41/2016Anastasia Blagojević23. Jan 2019.
19.42/2016Mihajlo Vujošević23. Jan 2019.
20.48/2016Dejana Petrović23. Jan 2019.
21.57/2016Anđela Laušević23. Jan 2019.
22.58/2016Marija Milojević23. Jan 2019.
23.62/2016Luka Đurić23. Jan 2019.
24.65/2016Milica Pantić23. Jan 2019.
25.72/2016Kristina Velisavljević23. Jan 2019.
26.82/2016Marina Nikolov23. Jan 2019.
27.85/2016Zorka Puzović23. Jan 2019.
28.87/2016Milica Tadić23. Jan 2019.
29.88/2016Tijana Oluić23. Jan 2019.
30.90/2016Anja Dodić23. Jan 2019.
31.101/2016Nikola Ćirović23. Jan 2019.
32.102/2016Ana Jelić23. Jan 2019.
33.106/2016Maja Milivojević23. Jan 2019.
34.111/2016Ana Stanković23. Jan 2019.
35.112/2016Tamara Golubić23. Jan 2019.
36.115/2016Miloš Jović23. Jan 2019.
37.117/2016Sandra Jovanović23. Jan 2019.
38.121/2016Ivana Drobac23. Jan 2019.
39.129/2016Aleksandar Čalić23. Jan 2019.
40.130/2016Nevena Ilić23. Jan 2019.
41.131/2016Ivona Golubovski23. Jan 2019.
42.137/2016Kristina Mlađenović23. Jan 2019.
43.138/2016Jovana Božović23. Jan 2019.
44.139/2016Jelena Cvijanović23. Jan 2019.
45.141/2016Balša Jojić23. Jan 2019.
46.142/2016Andrijana Savić23. Jan 2019.
47.143/2016Nevena Aranđelović23. Jan 2019.
48.144/2016Iva Bakić23. Jan 2019.
49.145/2016Jana Đorđević23. Jan 2019.
50.146/2016Aleksandra Stevanović23. Jan 2019.
51.153/2016Milica Gvozdenović23. Jan 2019.
52.159/2016Dejan Dimitrijević23. Jan 2019.
53.162/2016Nevena Mašić23. Jan 2019.
54.163/2016Marija Miletić23. Jan 2019.
55.166/2016Aleksa Stefanović23. Jan 2019.
56.168/2016Vladimir Krivokuća23. Jan 2019.
57.171/2016Savo Razdoljac23. Jan 2019.
58.174/2016Aleksa Milić23. Jan 2019.
59.176/2016Sanja Kostić23. Jan 2019.
60.177/2016Marijana Đuraš23. Jan 2019.
61.180/2016Julijana Jančić23. Jan 2019.
62.181/2016Milica Savatić23. Jan 2019.
63.184/2016Andrija Kuzmanovski23. Jan 2019.
64.186/2016Ivana Kojović23. Jan 2019.
65.187/2016Nevena Stevanović23. Jan 2019.
66.188/2016Katarina Milanović23. Jan 2019.
67.190/2016Petar Mitrović23. Jan 2019.
68.192/2016Marija Rakonjac23. Jan 2019.
69.193/2016Filip Veličković23. Jan 2019.
70.197/2016Marijan Kasap23. Jan 2019.
71.198/2016Jelena Aleksić23. Jan 2019.
72.205/2016Marko Obradović23. Jan 2019.
73.206/2016Ivana Šalipurović23. Jan 2019.
74.207/2016Jelena Nikolić23. Jan 2019.
75.208/2016Luka Stojkanović23. Jan 2019.
76.213/2016Miloš Milošević23. Jan 2019.
77.223/2016Milica Orelj23. Jan 2019.
78.224/2016Kristina Binđa23. Jan 2019.
79.229/2016Jelena Nedeljković23. Jan 2019.
80.235/2016Vladimir Lisinski23. Jan 2019.
81.237/2016Lazo Lugonja23. Jan 2019.
82.249/2016Nebojša Jevtić23. Jan 2019.
83.259/2016Strahinja Miletić23. Jan 2019.
84.260/2016Kristina Bobaš23. Jan 2019.
85.263/2016Jovana Petrović23. Jan 2019.
86.265/2016Miloš Stekić23. Jan 2019.
87.266/2016Jelena Tirnanić23. Jan 2019.
88.267/2016Marijana Simić23. Jan 2019.
89.278/2016Vanja Cvejić23. Jan 2019.
90.280/2016Kristina Dimitrijević23. Jan 2019.
91.282/2016Marija Vardalić23. Jan 2019.
92.291/2016Tijana Miletić23. Jan 2019.
93.295/2016Dušica Lazić23. Jan 2019.
94.296/2016Tanja Putniković23. Jan 2019.
95.302/2016Deana Dobrić23. Jan 2019.
96.306/2016Marko Glumac23. Jan 2019.
97.307/2016Vuk Kovljenić23. Jan 2019.
98.311/2016Slobodan Radojčić23. Jan 2019.
99.312/2016Luka Ilić23. Jan 2019.
100.318/2016Stefana Stanišić23. Jan 2019.
101.327/2016Lazar Vuković23. Jan 2019.
102.329/2016Anja Rajčić23. Jan 2019.
103.334/2016Pavle Spasić23. Jan 2019.
104.336/2016Ivana Cagić23. Jan 2019.
105.346/2016Milica Veljković23. Jan 2019.
106.348/2016Anđela Mijović23. Jan 2019.
107.350/2016Emilija Đorđević23. Jan 2019.
108.354/2016Milan Ilić23. Jan 2019.
109.357/2016Alisa Vefić23. Jan 2019.
110.358/2016Jovana Babić23. Jan 2019.
111.363/2016Branislav Živanov23. Jan 2019.
112.368/2016Milica Savić23. Jan 2019.
113.373/2016Marijana Andrić23. Jan 2019.
114.375/2016Arina Karpenko23. Jan 2019.
115.381/2016Aleksa Ignjatović23. Jan 2019.
116.385/2016Draginja Kožik23. Jan 2019.
117.386/2016Mihailo Paunović23. Jan 2019.
118.398/2016Andrijana Binđa23. Jan 2019.