Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
53.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Medijske komunikacijeVladimir Pavković, MSc -
56.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
58.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 24. Jan 2019. u 10:00, Učionica 1
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
77.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3

Saobraćaj i turizam
dr Nebojša Kolarić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.44/2015Sofija Mihailović04. Feb 2019.
2.52/2015Sandra Ljubisavljević04. Feb 2019.
3.70/2015Jelena Đorđević04. Feb 2019.
4.124/2015Marija Panić04. Feb 2019.
5.153/2015Jovana Đurđević04. Feb 2019.
6.174/2015Zorana Matorčević04. Feb 2019.
7.259/2015Stefan Mrkela04. Feb 2019.
8.280/2015Marko Miličević04. Feb 2019.
9.287/2015Monika Sinanović04. Feb 2019.
10.306/2015Uroš Ilić04. Feb 2019.
11.409/2015Sara Tanasković04. Feb 2019.
12.1/2016Viktorija Obrenović04. Feb 2019.
13.4/2016Darinka Jeremić04. Feb 2019.
14.6/2016Ana Stanojević04. Feb 2019.
15.8/2016Maja Milojević04. Feb 2019.
16.21/2016Dragan Jovanović04. Feb 2019.
17.22/2016Marjan Petković04. Feb 2019.
18.25/2016Dragana Popović04. Feb 2019.
19.28/2016Marija Radulović04. Feb 2019.
20.32/2016Ivana Paunić04. Feb 2019.
21.40/2016Ana Pašić04. Feb 2019.
22.41/2016Anastasia Blagojević04. Feb 2019.
23.42/2016Mihajlo Vujošević04. Feb 2019.
24.48/2016Dejana Petrović04. Feb 2019.
25.57/2016Anđela Laušević04. Feb 2019.
26.58/2016Marija Milojević04. Feb 2019.
27.62/2016Luka Đurić04. Feb 2019.
28.65/2016Milica Pantić04. Feb 2019.
29.72/2016Kristina Velisavljević04. Feb 2019.
30.82/2016Marina Nikolov04. Feb 2019.
31.85/2016Zorka Puzović04. Feb 2019.
32.87/2016Milica Tadić04. Feb 2019.
33.88/2016Tijana Oluić04. Feb 2019.
34.90/2016Anja Dodić04. Feb 2019.
35.102/2016Ana Jelić04. Feb 2019.
36.106/2016Maja Milivojević04. Feb 2019.
37.107/2016Dragana Denić04. Feb 2019.
38.111/2016Ana Stanković04. Feb 2019.
39.112/2016Tamara Golubić04. Feb 2019.
40.113/2016Nataša Denić04. Feb 2019.
41.115/2016Miloš Jović04. Feb 2019.
42.117/2016Sandra Jovanović04. Feb 2019.
43.121/2016Ivana Drobac04. Feb 2019.
44.129/2016Aleksandar Čalić04. Feb 2019.
45.130/2016Nevena Baljak04. Feb 2019.
46.131/2016Ivona Golubovski04. Feb 2019.
47.137/2016Kristina Mlađenović04. Feb 2019.
48.138/2016Jovana Božović04. Feb 2019.
49.139/2016Jelena Cvijanović04. Feb 2019.
50.141/2016Balša Jojić04. Feb 2019.
51.142/2016Andrijana Savić04. Feb 2019.
52.143/2016Nevena Aranđelović04. Feb 2019.
53.144/2016Iva Bakić04. Feb 2019.
54.145/2016Jana Đorđević04. Feb 2019.
55.146/2016Aleksandra Stevanović04. Feb 2019.
56.153/2016Milica Gvozdenović04. Feb 2019.
57.159/2016Dejan Dimitrijević04. Feb 2019.
58.162/2016Nevena Mašić04. Feb 2019.
59.163/2016Marija Lomović04. Feb 2019.
60.166/2016Aleksa Stefanović04. Feb 2019.
61.168/2016Vladimir Krivokuća04. Feb 2019.
62.171/2016Savo Razdoljac04. Feb 2019.
63.174/2016Aleksa Milić04. Feb 2019.
64.176/2016Sanja Kostić04. Feb 2019.
65.177/2016Marijana Đuraš04. Feb 2019.
66.180/2016Julijana Jančić04. Feb 2019.
67.181/2016Milica Savatić04. Feb 2019.
68.183/2016Dejana Krstić04. Feb 2019.
69.184/2016Andrija Kuzmanovski04. Feb 2019.
70.186/2016Ivana Kojović04. Feb 2019.
71.187/2016Nevena Stevanović04. Feb 2019.
72.188/2016Katarina Milanović04. Feb 2019.
73.190/2016Petar Mitrović04. Feb 2019.
74.192/2016Marija Rakonjac04. Feb 2019.
75.193/2016Filip Veličković04. Feb 2019.
76.197/2016Marijan Kasap04. Feb 2019.
77.198/2016Jelena Aleksić04. Feb 2019.
78.203/2016Teodora Milić04. Feb 2019.
79.205/2016Marko Obradović04. Feb 2019.
80.206/2016Ivana Šalipurović04. Feb 2019.
81.207/2016Jelena Nikolić04. Feb 2019.
82.208/2016Luka Stojkanović04. Feb 2019.
83.213/2016Miloš Milošević04. Feb 2019.
84.223/2016Milica Orelj04. Feb 2019.
85.224/2016Kristina Binđa04. Feb 2019.
86.229/2016Jelena Nedeljković04. Feb 2019.
87.235/2016Vladimir Lisinski04. Feb 2019.
88.237/2016Lazo Lugonja04. Feb 2019.
89.249/2016Nebojša Jevtić04. Feb 2019.
90.260/2016Kristina Bobaš04. Feb 2019.
91.263/2016Jovana Petrović04. Feb 2019.
92.265/2016Miloš Stekić04. Feb 2019.
93.266/2016Jelena Tirnanić04. Feb 2019.
94.267/2016Marijana Simić04. Feb 2019.
95.278/2016Vanja Cvejić04. Feb 2019.
96.280/2016Kristina Dimitrijević04. Feb 2019.
97.282/2016Marija Vardalić04. Feb 2019.
98.291/2016Tijana Miletić04. Feb 2019.
99.294/2016Aleksandra Kurtović04. Feb 2019.
100.296/2016Tanja Putniković04. Feb 2019.
101.301/2016Jelena Đelmaš04. Feb 2019.
102.302/2016Deana Dobrić04. Feb 2019.
103.306/2016Marko Glumac04. Feb 2019.
104.307/2016Vuk Kovljenić04. Feb 2019.
105.311/2016Slobodan Radojčić04. Feb 2019.
106.312/2016Luka Ilić04. Feb 2019.
107.318/2016Stefana Stanišić04. Feb 2019.
108.321/2016Jana Dirak04. Feb 2019.
109.323/2016Kristina Marković04. Feb 2019.
110.327/2016Lazar Vuković04. Feb 2019.
111.329/2016Anja Rajčić04. Feb 2019.
112.334/2016Pavle Spasić04. Feb 2019.
113.336/2016Ivana Cagić04. Feb 2019.
114.346/2016Milica Veljković04. Feb 2019.
115.348/2016Anđela Mijović04. Feb 2019.
116.350/2016Emilija Đorđević04. Feb 2019.
117.354/2016Milan Ilić04. Feb 2019.
118.357/2016Alisa Vefić04. Feb 2019.
119.358/2016Jovana Babić04. Feb 2019.
120.363/2016Branislav Živanov04. Feb 2019.
121.368/2016Milica Savić04. Feb 2019.
122.373/2016Marijana Andrić04. Feb 2019.
123.375/2016Arina Karpenko04. Feb 2019.
124.381/2016Aleksa Ignjatović04. Feb 2019.
125.385/2016Draginja Kožik04. Feb 2019.
126.386/2016Mihailo Paunović04. Feb 2019.
127.398/2016Andrijana Binđa04. Feb 2019.