Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvadr Anđelka Štilić -
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Osnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
30.Informatika u turizmudr Anđelka Štilić -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
35.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Nemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
44.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Nemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
49.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
50.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
51.Poslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Goran Jević -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
56.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
57.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
58.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
59.Poslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -
60.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
61.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
62.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
63.Saobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -
64.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
65.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
67.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
68.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Nemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
71.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
72.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
73.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
74.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
76.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
77.Nemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
78.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
79.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
80.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
81.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
82.Turističko vođenjedr Marija Najdić -
83.Turističko vođenjedr Goran Jević -
84.Elektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Poslovanje hotelskih preduzeća
dr Georgi Genov

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.83/2015Isidora Veljović29. Jan 2019.
2.105/2015Nemanja Kovačević29. Jan 2019.
3.113/2015Jovana Novaković29. Jan 2019.
4.159/2015Tanja Nikolić29. Jan 2019.
5.160/2015Luka Jovanović29. Jan 2019.
6.163/2015Bojana Dimovski29. Jan 2019.
7.165/2015Uroš Rakić29. Jan 2019.
8.197/2015Tijana Ivanović29. Jan 2019.
9.209/2015Milica Milanović29. Jan 2019.
10.212/2015Ana Suvačarević29. Jan 2019.
11.221/2015Nikola Medan29. Jan 2019.
12.237/2015Jelena Milinković29. Jan 2019.
13.238/2015Aleksandar Aleksić29. Jan 2019.
14.239/2015Jovan Rosić29. Jan 2019.
15.251/2015Miroslav Popović29. Jan 2019.
16.268/2015Nikola Pešterac29. Jan 2019.
17.289/2015Nikola Novakov29. Jan 2019.
18.295/2015Veljko Mihajlović29. Jan 2019.
19.299/2015Predrag Nastić29. Jan 2019.
20.397/2015Marija Kovačević29. Jan 2019.
21.5/2016Emilija Hodžić29. Jan 2019.
22.11/2016Milijana Ostojić29. Jan 2019.
23.18/2016Tatjana Trbojević29. Jan 2019.
24.20/2016Ana Vojnović29. Jan 2019.
25.29/2016Ivana Džavrić29. Jan 2019.
26.34/2016Ivana Stojiljković29. Jan 2019.
27.44/2016Dragana Kajović29. Jan 2019.
28.46/2016Nemanja Ilić29. Jan 2019.
29.55/2016Aleksandra Bilbija29. Jan 2019.
30.60/2016Dragana Avramović29. Jan 2019.
31.64/2016Aleksandar Mladenović29. Jan 2019.
32.66/2016Jovan Rašković29. Jan 2019.
33.70/2016Nikola Zornić29. Jan 2019.
34.71/2016Katarina Kovačević29. Jan 2019.
35.73/2016Aleksandra Nenadović29. Jan 2019.
36.74/2016Andrijana Petaković29. Jan 2019.
37.78/2016Jovana Milanović29. Jan 2019.
38.79/2016Jovana Branković29. Jan 2019.
39.80/2016Sara Bajović29. Jan 2019.
40.89/2016Pavle Milovanović29. Jan 2019.
41.92/2016Emilija Stamenković29. Jan 2019.
42.94/2016Aleksandra Aćimović29. Jan 2019.
43.96/2016Anja Rođenović29. Jan 2019.
44.98/2016Tamara Martić29. Jan 2019.
45.104/2016Nevena Čakarević29. Jan 2019.
46.124/2016Kristina Stojković29. Jan 2019.
47.125/2016Stefani Mirilo29. Jan 2019.
48.148/2016Anđela Đorđević29. Jan 2019.
49.154/2016Katarina Nikolić29. Jan 2019.
50.157/2016Dunja Damnjanović29. Jan 2019.
51.158/2016Milena Miletić29. Jan 2019.
52.160/2016Bojan Marić29. Jan 2019.
53.164/2016Zorana Jakšić29. Jan 2019.
54.167/2016Željana Jovanović29. Jan 2019.
55.173/2016Milan Petrović29. Jan 2019.
56.194/2016Angelina Arsenov29. Jan 2019.
57.201/2016Sara Milosavljević29. Jan 2019.
58.215/2016Lola Stanojević29. Jan 2019.
59.225/2016Jovana Pavlović29. Jan 2019.
60.226/2016Teodora Stevančević29. Jan 2019.
61.227/2016Marina Vlahović29. Jan 2019.
62.230/2016Marija Savić29. Jan 2019.
63.275/2016Milica Ivkov29. Jan 2019.
64.281/2016Marko Kenić29. Jan 2019.
65.289/2016Nevena Veljković29. Jan 2019.
66.326/2016Maja Zdravković29. Jan 2019.
67.337/2016Aleksandar Živković29. Jan 2019.
68.342/2016Jovana Pejić29. Jan 2019.
69.343/2016Milica Avramović29. Jan 2019.
70.345/2016Nataša Stančić29. Jan 2019.
71.349/2016Marija Cvetić29. Jan 2019.
72.352/2016Kristina Milošević29. Jan 2019.
73.359/2016Jelena Đondrić29. Jan 2019.
74.362/2016Teodora Živković29. Jan 2019.
75.369/2016Ivana Šemić29. Jan 2019.
76.371/2016Vuk Rosić29. Jan 2019.
77.372/2016Snežana Trifunović29. Jan 2019.
78.374/2016Marko Đorđev29. Jan 2019.
79.387/2016Aleksandar Stojmenović29. Jan 2019.
80.392/2016Katarina Dobrilović29. Jan 2019.
81.395/2016Saša Tucović29. Jan 2019.