Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo . . u ,
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Ivan Bulatović . . u ,
26.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
27.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
29.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
30.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
31.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
32.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
35.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
37.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
38.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
39.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
40.Računovodstvo u turizmudr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 10:30, Sala 6
41.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
48.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
49.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
50.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
51.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
52.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
54.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
55.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
56.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
57.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
58.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
60.Preduzetništvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 12:00, Učionica 1
61.Preduzetništvodr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
62.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
63.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
64.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
65.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
67.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
68.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
69.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
70.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
71.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
72.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
73.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
74.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
77.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
78.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
79.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
80.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
81.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
82.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
83.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
84.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 10:00, Sala А2
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09