Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
23.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
26.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
34.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
54.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
55.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
56.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
57.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
58.Menadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -
59.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
60.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
61.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
62.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
63.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
76.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 10:00, Sala А2
77.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Saobraćaj i turizam
dr Nebojša Kolarić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.12/2015Đorđe Dušanić04. Feb 2019.
2.113/2015Jovana Novaković04. Feb 2019.
3.161/2015Vladana Mihajlović04. Feb 2019.
4.209/2015Milica Milanović04. Feb 2019.
5.237/2015Jelena Milinković04. Feb 2019.
6.239/2015Jovan Rosić04. Feb 2019.
7.251/2015Miroslav Popović04. Feb 2019.
8.268/2015Nikola Pešterac04. Feb 2019.
9.273/2015Živko Novosel04. Feb 2019.
10.299/2015Predrag Nastić04. Feb 2019.
11.303/2015Nemanja Đorđević04. Feb 2019.
12.3/2016Dara Miljanić04. Feb 2019.
13.5/2016Emilija Hodžić04. Feb 2019.
14.11/2016Milijana Ostojić04. Feb 2019.
15.16/2016Nevena Mićić04. Feb 2019.
16.18/2016Tatjana Trbojević04. Feb 2019.
17.20/2016Ana Vojnović04. Feb 2019.
18.27/2016Danijela Stojilković04. Feb 2019.
19.29/2016Ivana Džavrić04. Feb 2019.
20.33/2016Đorđe Pavlović04. Feb 2019.
21.34/2016Ivana Stojiljković04. Feb 2019.
22.36/2016Marko Tošić04. Feb 2019.
23.43/2016Ana Maksimović04. Feb 2019.
24.44/2016Dragana Kajović04. Feb 2019.
25.45/2016Tijana Todorović04. Feb 2019.
26.46/2016Nemanja Ilić04. Feb 2019.
27.49/2016Rada Sokić04. Feb 2019.
28.53/2016Viktoria Vasiljković04. Feb 2019.
29.59/2016Marina Sofranić04. Feb 2019.
30.60/2016Dragana Avramović04. Feb 2019.
31.64/2016Aleksandar Mladenović04. Feb 2019.
32.66/2016Jovan Rašković04. Feb 2019.
33.70/2016Nikola Zornić04. Feb 2019.
34.71/2016Katarina Kovačević04. Feb 2019.
35.73/2016Aleksandra Nenadović04. Feb 2019.
36.74/2016Andrijana Petaković04. Feb 2019.
37.77/2016Tamara Šaraba04. Feb 2019.
38.78/2016Jovana Milanović04. Feb 2019.
39.79/2016Jovana Branković04. Feb 2019.
40.80/2016Sara Bajović04. Feb 2019.
41.89/2016Pavle Milovanović04. Feb 2019.
42.92/2016Emilija Stamenković04. Feb 2019.
43.94/2016Aleksandra Aćimović04. Feb 2019.
44.96/2016Anja Rođenović04. Feb 2019.
45.97/2016Andrea Živković04. Feb 2019.
46.98/2016Tamara Martić04. Feb 2019.
47.99/2016Jovana Šurlan04. Feb 2019.
48.104/2016Nevena Čakarević04. Feb 2019.
49.125/2016Stefani Mirilo04. Feb 2019.
50.140/2016Aleksandra Zarić04. Feb 2019.
51.147/2016Aleksandra Ignjatović04. Feb 2019.
52.148/2016Anđela Đorđević04. Feb 2019.
53.154/2016Katarina Nikolić04. Feb 2019.
54.156/2016Milica Zečević04. Feb 2019.
55.157/2016Dunja Damnjanović04. Feb 2019.
56.158/2016Milena Miletić04. Feb 2019.
57.160/2016Bojan Marić04. Feb 2019.
58.164/2016Zorana Jakšić04. Feb 2019.
59.167/2016Željana Jovanović04. Feb 2019.
60.173/2016Milan Petrović04. Feb 2019.
61.194/2016Angelina Arsenov04. Feb 2019.
62.201/2016Sara Milosavljević04. Feb 2019.
63.225/2016Jovana Pavlović04. Feb 2019.
64.226/2016Teodora Stevančević04. Feb 2019.
65.227/2016Marina Vlahović04. Feb 2019.
66.230/2016Marija Savić04. Feb 2019.
67.275/2016Milica Ivkov04. Feb 2019.
68.281/2016Marko Kenić04. Feb 2019.
69.289/2016Nevena Veljković04. Feb 2019.
70.326/2016Maja Zdravković04. Feb 2019.
71.337/2016Aleksandar Živković04. Feb 2019.
72.342/2016Jovana Pejić04. Feb 2019.
73.343/2016Milica Avramović04. Feb 2019.
74.345/2016Nataša Stančić04. Feb 2019.
75.349/2016Marija Cvetić04. Feb 2019.
76.351/2016Mladen Ilić04. Feb 2019.
77.352/2016Kristina Milošević04. Feb 2019.
78.356/2016Ivana Petrović04. Feb 2019.
79.359/2016Jelena Đondrić04. Feb 2019.
80.362/2016Teodora Živković04. Feb 2019.
81.369/2016Ivana Šemić04. Feb 2019.
82.371/2016Vuk Rosić04. Feb 2019.
83.372/2016Snežana Trifunović04. Feb 2019.
84.374/2016Marko Đorđev04. Feb 2019.
85.387/2016Aleksandar Stojmenović04. Feb 2019.
86.392/2016Katarina Dobrilović04. Feb 2019.
87.395/2016Saša Tucović04. Feb 2019.