Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2018 / 19
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 31. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
3.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
12.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
14.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
16.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
21.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
23.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
25.Sociologijadr Ivan Bulatović -
26.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
27.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
29.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
30.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
31.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 28. Jan 2019. u 11:00, Sala А2
32.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
34.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
35.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
36.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
37.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
38.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
39.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
40.Računovodstvo u turizmudr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 10:30, Sala 6
41.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
42.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
43.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
44.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
45.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
47.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
48.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
49.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
50.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
51.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
52.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
54.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
55.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
56.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
57.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 11:00, Sala А2
58.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Preduzetništvomr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
60.Preduzetništvodr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 12:00, Učionica 1
61.Preduzetništvodr Zoran Milenković 31. Jan 2019. u 12:00, Sala 6
62.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
63.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 21. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
64.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
65.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
66.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
67.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
68.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
69.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
70.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
71.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
72.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
73.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
74.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
75.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
76.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
77.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
78.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
79.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
80.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
81.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
82.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А3
83.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
84.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 06. Feb 2019. u 10:00, Sala А2
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3

Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
dr Marija Najdić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.39/2015Ana Stanimirović04. Feb 2019.
2.95/2015Miljana Popović04. Feb 2019.
3.105/2015Nemanja Kovačević04. Feb 2019.
4.113/2015Jovana Novaković04. Feb 2019.
5.161/2015Vladana Mihajlović04. Feb 2019.
6.163/2015Bojana Dimovski04. Feb 2019.
7.181/2015Katarina Milovanović04. Feb 2019.
8.237/2015Jelena Milinković04. Feb 2019.
9.239/2015Jovan Rosić04. Feb 2019.
10.251/2015Miroslav Popović04. Feb 2019.
11.289/2015Nikola Novakov04. Feb 2019.
12.303/2015Nemanja Đorđević04. Feb 2019.
13.403/2015Sandra Kolundžija04. Feb 2019.
14.3/2016Dara Miljanić04. Feb 2019.
15.5/2016Emilija Hodžić04. Feb 2019.
16.11/2016Milijana Ostojić04. Feb 2019.
17.27/2016Danijela Stojilković04. Feb 2019.
18.29/2016Ivana Džavrić04. Feb 2019.
19.31/2016Miloš Milašinović04. Feb 2019.
20.33/2016Đorđe Pavlović04. Feb 2019.
21.45/2016Tijana Todorović04. Feb 2019.
22.49/2016Rada Sokić04. Feb 2019.
23.53/2016Viktoria Vasiljković04. Feb 2019.
24.55/2016Aleksandra Bilbija04. Feb 2019.
25.71/2016Katarina Kovačević04. Feb 2019.
26.73/2016Aleksandra Nenadović04. Feb 2019.
27.77/2016Tamara Šaraba04. Feb 2019.
28.79/2016Jovana Branković04. Feb 2019.
29.89/2016Pavle Milovanović04. Feb 2019.
30.99/2016Jovana Šurlan04. Feb 2019.
31.125/2016Stefani Mirilo04. Feb 2019.
32.147/2016Aleksandra Ignjatović04. Feb 2019.
33.154/2016Katarina Nikolić04. Feb 2019.
34.157/2016Dunja Damnjanović04. Feb 2019.
35.158/2016Milena Miletić04. Feb 2019.
36.164/2016Zorana Jakšić04. Feb 2019.
37.167/2016Željana Jovanović04. Feb 2019.
38.173/2016Milan Petrović04. Feb 2019.
39.201/2016Sara Milosavljević04. Feb 2019.
40.215/2016Lola Stanojević04. Feb 2019.
41.225/2016Jovana Pavlović04. Feb 2019.
42.230/2016Marija Savić04. Feb 2019.
43.275/2016Milica Ivkov04. Feb 2019.
44.289/2016Nevena Veljković04. Feb 2019.
45.337/2016Aleksandar Živković04. Feb 2019.
46.343/2016Milica Avramović04. Feb 2019.
47.345/2016Nataša Stančić04. Feb 2019.
48.349/2016Marija Cvetić04. Feb 2019.
49.351/2016Mladen Ilić04. Feb 2019.
50.359/2016Jelena Đondrić04. Feb 2019.
51.369/2016Ivana Šemić04. Feb 2019.
52.371/2016Vuk Rosić04. Feb 2019.
53.387/2016Aleksandar Stojmenović04. Feb 2019.
54.395/2016Saša Tucović04. Feb 2019.