Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JANUAR 2019

Trogodišnji nastavni plan više škole

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Jan 2019. u 09:30, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 28. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 22. Jan 2019. u 12:00, Sala А1
8.Poslovno pravodr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 09:00, Sala 5
24.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Jan 2019. u 11:00, Sala 5
25.Sociologijadr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
26.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Jelisaveta Vučković 22. Jan 2019. u 13:00, Sala 6
27.Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanjadr Branislav Rabotić 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
28.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
29.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
30.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 05. Feb 2019. u 12:30, Sala 6
31.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Miroslava Petrevska 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
32.Računovodstvo u turističkom poslovanjudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
33.Finansijski menadžment u turizmudr Mirjana Ilić 25. Jan 2019. u 09:00, Sala А3
34.Informatika u turističkom poslovanjumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
35.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
37.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
39.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
43.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovna etika i komuniciranje u turizmumr Milenko Đurić 23. Jan 2019. u 09:00, Sala А1
50.Posebni oblici turizmadr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
51.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
52.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 24. Jan 2019. u 12:00, Sala А2
53.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 25. Jan 2019. u 10:00, Sala 6
54.Menadžment hotelskih preduzećadr Georgi Genov 29. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
55.Menadžment u saobraćajudr Nebojša Kolarić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А3
56.Životna sredina i turizamdr Dario Šimičević 23. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
57.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
58.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
59.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
60.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
61.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
62.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
63.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
64.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
65.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
66.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 22. Jan 2019. u 10:00, Sala А2
67.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 22. Jan 2019. u 11:30, Sala 5
68.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А1
69.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 24. Jan 2019. u 10:00, Sala А3
70.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
71.Zaštita potrošača u turizmudr Marija Najdić 04. Feb 2019. u 11:00, Sala А1
72.Zaštita potrošača u turizmudr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3
73.E-marketing u turizmumr Miloš Nicić 05. Feb 2019. u 10:00, Učionica 3
74.Upravljanje kvalitetom turističkih uslugadr Maja Ćosić 29. Jan 2019. u 09:00, Sala 6
75.Međunarodni odnosi i turizamdr Zoran Radulović 07. Feb 2019. u 12:00, Sala А3

Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
dr Branislav Rabotić

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.139/2005Ana Vukolić23. Jan 2019.
2.1/2006Svetlana Stojić23. Jan 2019.
3.423/2006Nevena Vesić23. Jan 2019.