Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
2.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
3.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
5.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
6.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
7.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
11.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
13.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
14.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
15.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
18.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
20.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
21.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
22.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
23.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
25.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
26.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
27.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
28.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
29.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
30.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
31.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
32.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
33.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
34.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
37.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
38.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
39.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
40.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
41.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
46.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
47.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
48.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
49.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
50.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 06. Jun 2019. u 10:00, Učionica 1
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
55.Medijske komunikacijeVladimir Pavković, MSc -
56.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:30, Sala А1
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković -
58.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
60.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
61.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 04. Jun 2019. u 12:00, Kabinet 4
62.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
63.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
65.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
66.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
67.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
68.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
69.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
70.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
72.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
73.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
74.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
75.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
76.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
77.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 07. Jun 2019. u 09:00, Učionica 3
78.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.44/2015Sofija Mihailović10. Jun 2019.
2.153/2015Jovana Đurđević10. Jun 2019.
3.374/2015Anđela Mladenović10. Jun 2019.
4.404/2015Milica Minić10. Jun 2019.
5.4/2016Darinka Jeremić10. Jun 2019.
6.6/2016Ana Stanojević10. Jun 2019.
7.8/2016Maja Milojević10. Jun 2019.
8.22/2016Marjan Petković10. Jun 2019.
9.25/2016Dragana Popović10. Jun 2019.
10.32/2016Ivana Paunić10. Jun 2019.
11.40/2016Ana Pašić10. Jun 2019.
12.42/2016Mihajlo Vujošević10. Jun 2019.
13.48/2016Dejana Petrović10. Jun 2019.
14.58/2016Marija Milojević10. Jun 2019.
15.62/2016Luka Đurić10. Jun 2019.
16.65/2016Milica Pantić10. Jun 2019.
17.72/2016Kristina Velisavljević10. Jun 2019.
18.76/2016Anđela Miković10. Jun 2019.
19.85/2016Zorka Puzović10. Jun 2019.
20.87/2016Milica Tadić10. Jun 2019.
21.90/2016Anja Dodić10. Jun 2019.
22.102/2016Ana Jelić10. Jun 2019.
23.106/2016Maja Milivojević10. Jun 2019.
24.107/2016Dragana Denić10. Jun 2019.
25.111/2016Ana Stanković10. Jun 2019.
26.112/2016Tamara Golubić10. Jun 2019.
27.115/2016Miloš Jović10. Jun 2019.
28.121/2016Ivana Drobac10. Jun 2019.
29.131/2016Ivona Golubovski10. Jun 2019.
30.135/2016Boris Kostanjevac10. Jun 2019.
31.138/2016Jovana Božović10. Jun 2019.
32.139/2016Jelena Cvijanović10. Jun 2019.
33.142/2016Andrijana Savić10. Jun 2019.
34.143/2016Nevena Aranđelović10. Jun 2019.
35.144/2016Iva Bakić10. Jun 2019.
36.145/2016Jana Đorđević10. Jun 2019.
37.146/2016Aleksandra Stevanović10. Jun 2019.
38.153/2016Milica Gvozdenović10. Jun 2019.
39.162/2016Nevena Mašić10. Jun 2019.
40.163/2016Marija Lomović10. Jun 2019.
41.166/2016Aleksa Stefanović10. Jun 2019.
42.171/2016Savo Razdoljac10. Jun 2019.
43.180/2016Julijana Jančić10. Jun 2019.
44.181/2016Milica Savatić10. Jun 2019.
45.182/2016Milica Banjac10. Jun 2019.
46.183/2016Dejana Krstić10. Jun 2019.
47.184/2016Andrija Kuzmanovski10. Jun 2019.
48.186/2016Ivana Kojović10. Jun 2019.
49.188/2016Katarina Milanović10. Jun 2019.
50.190/2016Petar Mitrović10. Jun 2019.
51.192/2016Marija Rakonjac10. Jun 2019.
52.197/2016Marijan Kasap10. Jun 2019.
53.198/2016Jelena Aleksić10. Jun 2019.
54.200/2016Milica Pejović10. Jun 2019.
55.203/2016Teodora Milić10. Jun 2019.
56.205/2016Marko Obradović10. Jun 2019.
57.206/2016Ivana Šalipurović10. Jun 2019.
58.208/2016Luka Stojkanović10. Jun 2019.
59.223/2016Milica Orelj10. Jun 2019.
60.224/2016Kristina Binđa10. Jun 2019.
61.235/2016Vladimir Lisinski10. Jun 2019.
62.251/2016Bojana Jovanović10. Jun 2019.
63.260/2016Kristina Bobaš10. Jun 2019.
64.265/2016Miloš Stekić10. Jun 2019.
65.277/2016Aleksandra Veljić10. Jun 2019.
66.279/2016Katarina Veljić10. Jun 2019.
67.284/2016Aleksandra Bogićević10. Jun 2019.
68.291/2016Tijana Miletić10. Jun 2019.
69.295/2016Dušica Lazić10. Jun 2019.
70.296/2016Tanja Putniković10. Jun 2019.
71.306/2016Marko Glumac10. Jun 2019.
72.312/2016Luka Ilić10. Jun 2019.
73.318/2016Stefana Stanišić10. Jun 2019.
74.327/2016Lazar Vuković10. Jun 2019.
75.329/2016Anja Rajčić10. Jun 2019.
76.336/2016Ivana Cagić10. Jun 2019.
77.341/2016Nataša Filipović10. Jun 2019.
78.348/2016Anđela Mijović10. Jun 2019.
79.350/2016Emilija Đorđević10. Jun 2019.
80.357/2016Alisa Vefić10. Jun 2019.
81.358/2016Jovana Babić10. Jun 2019.
82.363/2016Branislav Živanov10. Jun 2019.
83.368/2016Milica Savić10. Jun 2019.
84.373/2016Marijana Andrić10. Jun 2019.
85.381/2016Aleksa Ignjatović10. Jun 2019.
86.386/2016Mihailo Paunović10. Jun 2019.
87.398/2016Andrijana Binđa10. Jun 2019.