Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUN 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 2

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Mirjana Ilić -
2.Osnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska -
3.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 19. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А3
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 18. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
6.Turistička geografijadr Dušan Kićović -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 14. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
15.Ruski jezik "A" 1Milana Borković -
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
22.Ruski jezik "B" 1Milana Borković -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
25.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 17. Jun 2019. u 11:00, Učionica 3
26.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Jun 2019. u 13:00, Učionica 1
28.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 05. Jun 2019. u 10:00, Sala А3
29.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 11. Jun 2019. u 10:00, Učionica 3
30.Poslovno pravodr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6
31.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
32.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Jun 2019. u 13:00, Sala 6
33.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 07. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
34.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 10. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
35.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
36.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
37.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
38.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -
39.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
40.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
41.Ruski jezik "A" 2Milana Borković -
42.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
43.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
44.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
45.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
46.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
47.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
48.Ruski jezik "B" 2Milana Borković -
49.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:00, Sala А1
50.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
51.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 11:00, Učionica 1
52.Preduzetništvodr Aleksandra Tornjanski -
53.Preduzetništvomr Jasmina Leković -
54.Preduzetništvodr Renata Pindžo -
55.Medijske komunikacijemr Milenko Đurić 03. Jun 2019. u 10:30, Sala А1
56.Upravljanje rizicima i resursima u turizmumr Jasmina Leković -
57.Upravljanje rizicima i resursima u turizmudr Mirjana Ilić 12. Jun 2019. u 09:00, Sala А1
58.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Marija Najdić -
59.Strategijsko upravljanje u hotelijerstvudr Georgi Genov 03. Jun 2019. u 12:30, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -
61.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
62.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
63.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
64.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
65.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
66.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
67.Ruski jezik "A" 3Milana Borković -
68.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 04. Jun 2019. u 09:00, Sala 5
69.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 04. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
70.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 04. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
71.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 05. Jun 2019. u 12:00, Sala 5
72.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Jun 2019. u 10:00, Sala 5
73.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 11. Jun 2019. u 11:00, Sala 5
74.Ruski jezik "B" 3Milana Borković -
75.Poslovni turizamdr Dario Šimičević 07. Jun 2019. u 12:00, Učionica 1
76.Rezervacioni sistemi u turizmumr Miloš Nicić 07. Jun 2019. u 09:00, Učionica 3
77.Ustavno-pravno uređenje Republike Srbijedr Zoran Radulović 21. Jun 2019. u 12:00, Sala 6

Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu
dr Georgi Genov

RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.44/2015Sofija Mihailović03. Jun 2019.
2.70/2015Jelena Đorđević03. Jun 2019.
3.120/2015Ivana Marković03. Jun 2019.
4.153/2015Jovana Đurđević03. Jun 2019.
5.184/2015Nina Resanović03. Jun 2019.
6.331/2015Andrej Antohin03. Jun 2019.
7.364/2015Igor Stankić03. Jun 2019.
8.404/2015Milica Minić03. Jun 2019.
9.4/2016Darinka Jeremić03. Jun 2019.
10.6/2016Ana Stanojević03. Jun 2019.
11.8/2016Maja Milojević03. Jun 2019.
12.22/2016Marjan Petković03. Jun 2019.
13.25/2016Dragana Popović03. Jun 2019.
14.32/2016Ivana Paunić03. Jun 2019.
15.40/2016Ana Pašić03. Jun 2019.
16.42/2016Mihajlo Vujošević03. Jun 2019.
17.48/2016Dejana Petrović03. Jun 2019.
18.57/2016Anđela Laušević03. Jun 2019.
19.58/2016Marija Milojević03. Jun 2019.
20.62/2016Luka Đurić03. Jun 2019.
21.65/2016Milica Pantić03. Jun 2019.
22.72/2016Kristina Velisavljević03. Jun 2019.
23.76/2016Anđela Miković03. Jun 2019.
24.90/2016Anja Dodić03. Jun 2019.
25.102/2016Ana Jelić03. Jun 2019.
26.106/2016Maja Milivojević03. Jun 2019.
27.111/2016Ana Stanković03. Jun 2019.
28.112/2016Tamara Golubić03. Jun 2019.
29.115/2016Miloš Jović03. Jun 2019.
30.121/2016Ivana Drobac03. Jun 2019.
31.131/2016Ivona Golubovski03. Jun 2019.
32.135/2016Boris Kostanjevac03. Jun 2019.
33.137/2016Kristina Mlađenović03. Jun 2019.
34.139/2016Jelena Cvijanović03. Jun 2019.
35.142/2016Andrijana Savić03. Jun 2019.
36.143/2016Nevena Aranđelović03. Jun 2019.
37.144/2016Iva Bakić03. Jun 2019.
38.145/2016Jana Đorđević03. Jun 2019.
39.146/2016Aleksandra Stevanović03. Jun 2019.
40.153/2016Milica Gvozdenović03. Jun 2019.
41.162/2016Nevena Mašić03. Jun 2019.
42.163/2016Marija Lomović03. Jun 2019.
43.171/2016Savo Razdoljac03. Jun 2019.
44.176/2016Sanja Kostić03. Jun 2019.
45.180/2016Julijana Jančić03. Jun 2019.
46.181/2016Milica Savatić03. Jun 2019.
47.182/2016Milica Banjac03. Jun 2019.
48.183/2016Dejana Krstić03. Jun 2019.
49.184/2016Andrija Kuzmanovski03. Jun 2019.
50.186/2016Ivana Kojović03. Jun 2019.
51.188/2016Katarina Milanović03. Jun 2019.
52.190/2016Petar Mitrović03. Jun 2019.
53.192/2016Marija Rakonjac03. Jun 2019.
54.197/2016Marijan Kasap03. Jun 2019.
55.198/2016Jelena Aleksić03. Jun 2019.
56.205/2016Marko Obradović03. Jun 2019.
57.206/2016Ivana Šalipurović03. Jun 2019.
58.207/2016Jelena Nikolić03. Jun 2019.
59.208/2016Luka Stojkanović03. Jun 2019.
60.223/2016Milica Orelj03. Jun 2019.
61.224/2016Kristina Binđa03. Jun 2019.
62.235/2016Vladimir Lisinski03. Jun 2019.
63.259/2016Strahinja Miletić03. Jun 2019.
64.260/2016Kristina Bobaš03. Jun 2019.
65.265/2016Miloš Stekić03. Jun 2019.
66.277/2016Aleksandra Veljić03. Jun 2019.
67.279/2016Katarina Veljić03. Jun 2019.
68.291/2016Tijana Miletić03. Jun 2019.
69.295/2016Dušica Lazić03. Jun 2019.
70.296/2016Tanja Putniković03. Jun 2019.
71.306/2016Marko Glumac03. Jun 2019.
72.312/2016Luka Ilić03. Jun 2019.
73.327/2016Lazar Vuković03. Jun 2019.
74.329/2016Anja Rajčić03. Jun 2019.
75.336/2016Ivana Cagić03. Jun 2019.
76.341/2016Nataša Filipović03. Jun 2019.
77.347/2016Bojana Manasijević03. Jun 2019.
78.348/2016Anđela Mijović03. Jun 2019.
79.350/2016Emilija Đorđević03. Jun 2019.
80.354/2016Milan Ilić03. Jun 2019.
81.357/2016Alisa Vefić03. Jun 2019.
82.358/2016Jovana Babić03. Jun 2019.
83.368/2016Milica Savić03. Jun 2019.
84.373/2016Marijana Andrić03. Jun 2019.
85.375/2016Arina Karpenko03. Jun 2019.
86.385/2016Draginja Kožik03. Jun 2019.
87.386/2016Mihailo Paunović03. Jun 2019.
88.398/2016Andrijana Binđa03. Jun 2019.